Υπάρχουν κάποιες ειδικές απαιτήσεις εγκατάστασης για εξαρτήματα χάλυβα;

Όχι. Οι κατευθυντήριες γραμμές χρήσης για τα συστήματα σωλήνων και πρεσαριστών εξαρτημάτων γαλβανισμένου και ανοξείδωτου χάλυβα XPress της COMAP είναι οι ίδιες με τα συστήματα πρεσαριστών εξαρτημάτων χαλκού.

Το σύστημα σωλήνων γαλβανισμένου χάλυβα Xpress EZ της COMAP δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση εάν δεν καλύπτεται από πολυπροπυλένιο ή χωρίς αντισκωριακή βαφή.

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 13, 14, 16 ,17
→ Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘'ΧPress EZ' της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις