Τι προφίλ σύσφιξης χρησιμοποιούν οι λύσεις της COMAP;

Το προφίλ σύσφιξης εξαρτάται από το υλικό.

  • Τύπου-TH για το σύστημα SkinPress πολυστρωματικών σωλήνων και πρεσαριστών εξαρτημάτων (τύπου-THL για εξαρτήματα διαμέτρου 32 mm)
  • Τύπου-CO για PexPress PEX σωλήνες και πρεσαριστά εξαρτήματα
  • Τύπου-V (12 έως 54 mm) και τύπου-M (76,1 έως 108 mm) για το σύστημα SudoPress σωλήνων και πρεσαριστών εξαρτημάτων χαλκού
  • Τύπου-M για το σύστημα Press EZ σωλήνων και πρεσαριστών εξαρτήματων γαλβανισμένου χάλυβα
  • Τύπου-M για το σύστημα XPress σωλήνων και πρεσαριστών εξαρτημάτων ανοξείδωτου χάλυβα

Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘Συνδέσεις’ της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις