Τι εργαλεία χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη εξαρτημάτων σωλήνων χάλυβα;

Τα συστήματα σωλήνων ανοξείδωτου χάλυβα XPress Inox και γαλβανισμένου χάλυβα XPress EZ  της COMAP χρησιμοποιούν πρεσαριστά εξαρτήματα. Πρέπει να πρεσαριστούν με ένα προφίλ τύπου-M.

Τα συστήματα σωλήνων ανοξείδωτου χάλυβα XPress Inox και γαλβανισμένου χάλυβα XPress EZ  της COMAP είναι συμβατά με τις γνωστότερες εταιρείες κατασκευής εργαλείων της αγοράς, όπως αναφέρεται στην τεχνική οδηγία: Novopress, Virax, Klauke, REMS και Rothenberger.

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 1, 2, 3, 11, 12, 13 ,14, 15, 16
→ Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘'ΧPress' της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις