Τι εργαλεία χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη εξαρτημάτων χαλκοσωλήνων;

Το σύστημα χαλκού SudoPress της COMAP είναι ένα σύστημα πρεσαριστών εξαρτημάτων τύπου-V.

Το σύστημα σωλήνων και εξαρτημάτων χαλκού SudoPress της COMAP είναι συμβατό με τις γνωστότερες εταιρείες κατασκευής εργαλείων της αγοράς, όπως αναφέρεται στην τεχνική οδηγία: Novopress, Virax, Klauke, REMS και Rothenberger.

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 1, 2, 18, 19, 20, 21, 22
→ Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘SudoPress' της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις