Το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι τοποθετημένο αλλά οι εργάτες πρόκειται να ξεκινήσουν πριν πέσει η πλάκα. Πώς μπορώ να προστατέψω τους σωλήνες PEX;

Η ιδανική λύση είναι το σύστημα με μονωτικές πλάκες προεξοχών Plus.
Μια διάταξη πολύ ανθεκτικών προεξοχών (αντοχή σε θλίψη 10 T/m²) προστατεύει τις σωληνώσεις από ζημιές και τους επιτρέπει να τοποθετούνται σε σταθερό πλάτος.

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης της COMAP

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης Optima της COMAP με μονωτικές  πλάκες προεξοχών


πίσω στις ερωτήσεις