Σωματίδια στο δίκτυο ύδρευσης που καταστρέφουν τις μεμβράνες των μονάδων ασφαλείας: από πού προέρχονται;

Δεν προέρχονται πάντα από το δίκτυο ύδρευσης. Μερικές φορές δημιουργούνται στη δεξαμενή με την πάροδο του χρόνου. Μια αποτελεσματική λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η τοποθέτηση ενός φίλτρου ιζημάτων.

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 38, 42
→ Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συστήματα φιλτραρίσματος ιζημάτων
→ Μάθετε περισσότερα για τον εξοπλισμό ύδρευσης και κατασκευών της COMAP

 


πίσω στις ερωτήσεις