Σε τι είδη εγκαταστάσεων μπορώ να χρησιμοποιήσω χαλκό;

Το σύστημα σωλήνων και εξαρτημάτων χαλκού SudoPress της COMAP είναι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές, όπως:

 • Ύδρευση
 • Θέρμανση
 • Αέριο
 • Ηλιακά
 • Υδρογονάνθρακες
 • Ξηρός πεπιεσμένος αέρας

Ωστόσο, θα πρέπει να τηρούνται τα όρια θερμοκρασίας και πίεσης, ανάλογα με τη χρήση:

 • Πόσιμο νερό: 5° έως 95° C και μέγιστη πίεση 16 bar.
 • Θέρμανση/Κρύο νερό: -10° έως 95° C και μέγιστη πίεση 6 bar.
 • Αέριο: -20° έως 70° C και μέγιστη πίεση 5 bar.
 • Ηλιακά: έως και 180° C και μέγιστη πίεση 6 bar.
 • Άλλες χρήσεις: Επικοινωνήστε μαζί μας [σύνδεσμος για το Τεχνικό Τμήμα]

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 19, 22 ,23
→ Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘SudoPress' της ενότητας 'Λύσεις')


πίσω στις ερωτήσεις