Πως μπορώ να ελαττώσω την ενεργειακή κατανάλωση σε μια πολυκατοικία με ταυτόχρονη βελτίωση της άνεσης των ενοίκων;

Εξισορρόπηση! Οι βαλβίδες ισοστάθμισης διανέμουν την παροχή  κατάλληλα μέσα στο δίκτυο. Το σύστημα μπορεί να σχεδιαστεί με ακρίβεια ως προς το μέγεθος και έτσι αποφεύγεται το κόστος που προκύπτει από την υπερδιαστασιολόγηση του εξοπλισμού, όπως είναι οι κυκλοφορητές.
Ελαττώνεται η ενεργειακή κατανάλωση και το ίδιο συμβαίνει και με το θόρυβο που προκαλείται από την ταχεία κυκλοφορία του νερού. Στα σπίτια, η ροή του νερού στους θερμοπομπούς είναι η σωστή και έτσι λειτουργούν αποδοτικά, προσφέροντας στους ενοίκους περισσότερη άνεση.

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις εξισορρόπησης της COMAP


πίσω στις ερωτήσεις