Πως γίνεται η μέτρηση της απόδοσης μιας θερμοστατικής κεφαλής;

Οι θερμοστατικές κεφαλές και τα σώματα των διακοπτών  υπόκεινται σε αυστηρά πρότυπα (EN215). Υπολογίζεται η διαφορά της θερμοκρασίας και αυτό είναι που καθορίζει και την απόδοσή τους. Είναι η τιμή που εισάγεται στους υπολογισμούς της κατανάλωσης ενέργειας (χρησιμοποιείται στους γαλλικούς κανονισμούς RT 2012).

Μάθετε περισσότερα για τους  θερμοστατικούς διακόπτες

Μάθετε περισσότερα για τις θερμοστατικές κεφαλές


πίσω στις ερωτήσεις