Πως δουλεύουν οι θερμοστατικοί διακόπτες;

Πάνω στο σώμα του διακόπτη  είναι τοποθετημένη μία θερμοστατική κεφαλή της COMAP. Είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα αυτό έχει τοποθετηθεί σωστά και λειτουργεί. Οι θερμοστατικοί διακόπτες  και οι κεφαλές της COMAP είναι συμβατά μεταξύ τους. Επιπλέον, το πρότυπο συμμόρφωσης Keymark (EN215) και η ενεργειακή απόδοση των κεφαλών της COMAP εγγυώνται την ποιότητα και την αποδοτικότητα των  διακοπτών  της COMAP.

Μάθετε περισσότερα για τις θερμοστατικές κεφαλές


πίσω στις ερωτήσεις