Ποιο είναι το ελάχιστο δυνατό ελεύθερο ύψος για την εγκατάσταση ενός ενδοδαπέδιου συστήματος θέρμανσης και ψύξης;


πίσω στις ερωτήσεις