Ποιες είναι οι απαιτήσεις για ένα πολυστρωματικό σύστημα;

Οι συνθήκες εγκατάστασης που προτείνονται από την COMAP για το σύστημα πολυστρωματικών σωλήνων και πρεσαριστών εξαρτημάτων SkinPress, βρίσκονται στον τεχνικό οδηγό που έχει εκδοθεί από το Γαλλικό κέντρο επιστημονικών και τεχνικών κτιριακών ερευνών (CSTB 28-08)

Κατεβάστε τον τεχνικό οδηγό CSTB 28-08 (Γαλλικά)

Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘'MultiSkin' της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις