Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των πρεσαριστών εξαρτημάτων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τεχνικές;

Τα πρεσαριστά εξαρτήματα μπορούν να εγκατασταθούν 40% ταχύτερα (μια πρεσαριστή σύνδεση γίνεται σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα) και 20% φθηνότερα από τις παραδοσιακές λύσεις.

Επίσης, η διαδικασία πρεσαρίσματος, η οποία δεν περιλαμβάνει φλόγες ή αναθυμιάσεις, παρέχει μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια και βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας.

 


πίσω στις ερωτήσεις