Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των πολυστρωματικών σωλήνων έναντι των PEX ή των χαλκοσωλήνων;

Οι πολυστρωματικές σωλήνες της COMAP συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήματα των πλαστικών και των μεταλλικών λύσεων.
Έχουν πυρήνα από αλουμίνιο και εσωτερικά και εξωτερικά στρώματα από PEX. Αυτό τους δίνει αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με χαλκό και PEX:

  • Είναι υψηλότερης ποιότητας από τα PEX και διατηρούν το σχήμα τους όταν κάμπτονται.
  • Είναι 3 φορές πιο ελαφριές από τις χάλκινες.
  • Είναι απόλυτα αδιαπέραστες από το οξυγόνο.
  • Είναι εύκολες στην εγκατάσταση, λυγίζονται με το χέρι.
  • Η θερμική τους διαστολή είναι συγκρίσιμη με αυτή του χαλκού.
  • Απαιτούν λιγότερες συνδέσεις: κατά μέσο όρο, τις μισές από ένα μεταλλικό σύστημα.
  • Ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο κλοπής τους: είναι μικρότερης αξίας από το χαλκό και η τιμή τους δεν παρουσιάζει διακυμάνσεις.

Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘'MultiSkin' της ενότητας 'Λύσεις')


πίσω στις ερωτήσεις