Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των πλακών με προεξοχές;

Οι πλάκες προεξοχών Plus είναι αρθρωτές και ελαφριές. Τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα από ένα άτομο με ελάχιστες απώλειες κοπών.
Η σωλήνα περνά γλιστρώντας ανάμεσα από τις προεξοχές και μένει σταθερά στη θέση της. Το φράγμα υδρατμών διασφαλίζει την κατάλληλη κάλυψη μεταξύ των πλακών και έτσι δεν απαιτείται επιπλέον προστασία έναντι της υγρασίας, ενώ η τσιμεντοκονία μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα.
Πέρα από τη διασφάλιση βελτιωμένης θερμομόνωσης, προσφέρει επίσης και σημαντική ηχομόνωση της τάξης των 28 dBA.

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης της COMAP

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης Optima της COMAP με μονωτικές πλάκες προεξοχών


πίσω στις ερωτήσεις