Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία για τη χρήση πρεσαριστών εξαρτημάτων χαλκού σε μια ηλιακή εγκατάσταση;

Τα ηλιακά πρεσαριστά εξαρτήματα SudoPress της COMAP για σωλήνες χαλκού μπορούν να αντέξουν σε συνεχόμενες θερμοκρασίες 180°C και 230°C για σύντομο διάστημα.

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 23

→ Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘SudoPress' της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις