Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα ανοξείδωτου χάλυβα είναι κατάλληλες για νερό με επεξεργασία υπερχλωρίωσης;

Ναι. Το σύστημα σωλήνων και εξαρτημάτων ανοξείδωτου χάλυβα Xpress Inox της COMAP είναι κατάλληλο για νερό με επεξεργασία υπερχλωρίωσης, χωρίς να γίνεται υπέρβαση της μέγιστης δοσολογίας:

  • Συνεχής απολύμανση: 1 mg/L.
  • Περιστασιακή απολύμανση: 10 mg/L για 8 ώρες.
  • Απολύμανση υπερχλωρίωσης: 15 mg/L για 24 ώρες, 50 mg/L για 12 ώρες και 100 mg/L για 1 ώρα.

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 11, 13, 16 ,17
→ Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘'ΧPress EZ' της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις