Οι διαφορικές βαλβίδες λειτουργούν μόνο σε συστήματα θέρμανσης;

Η βαλβίδα διαφορικής πίεσης 872 της COMAP συνιστάται για εγκαταστάσεις κρύου νερού μεταβλητής παροχής. Παρακάμπτει ένα μέρος της ροής εάν οι βαλβίδες είναι κλειστές, περιορίζοντας έτσι τη μέγιστη διαφορική πίεση που δημιουργείται από την αντλία.

Μάθετε περισσότερα για τις διαφορικές βαλβίδες της COMAP

 


πίσω στις ερωτήσεις