Μπορούν να βαφτούν οι σωλήνες γαλβανισμένου χάλυβα;

Ναι. Συνιστάται να βάφονται οι σωλήνες γαλβανισμένου χάλυβα, κατά προτίμηση με αντισκωριακή βαφή.

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 12, 13, 16 ,17
→ Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘'ΧPress EZ' της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις