Μπορούμε να λυγίσουμε τους σωλήνες χάλυβα;

Οι σωλήνες ανοξείδωτου και γαλβανισμένου χάλυβα της COMAP με διάμετρο έως 28 mm, μπορούν να λυγιστούν.

Η μέγιστη ακτίνα κάμψης για σωλήνες ανοξείδωτου και γαλβανισμένου χάλυβα είναι 3,5 φορές η διάμετρος του σωλήνα.

Για τους σωλήνες μεγαλύτερων διαμέτρων, η κάμψη δεν εγκρίνεται από την COMAP.

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 11, 12, 13, 14 ,15, 17
→ Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘'ΧPress EZ' της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις