Μπορώ να τοποθετήσω πολυστρωματικές σωλήνες χωρίς προστατευτικό περίβλημα;

Ναι. Οι πολυστρωματικές σωλήνες και τα εξαρτήματα SkinPress της COMAP μπορούν να εγκιβωτιστούν σε πλάκες χωρίς προστατευτικό περίβλημα, εφόσον η θερμοκρασία του νερού δεν υπερβαίνει τους 60° C και η τσιμεντοκονία έχει ένα ελάχιστο πάχος 4,5 cm.

Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘'MultiSkin' της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις