Μπορώ να πακτώσω τα πρεσαριστά εξαρτήματα χαλκοσωλήνων;

Μόνο τα πρεσαριστά εξαρτήματα SudoPress της COMAP μπορούν να πακτωθούν σε τοίχο και δάπεδο.

Τα πρεσαριστά εξαρτήματα SudoPress για χαλκοσωλήνες αερίου της COMAP πρέπει να είναι προσβάσιμα και σε αεριζόμενο χώρο, για λόγους ασφαλείας.

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 18, 20, 22 ,23
→ Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘SudoPress' της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις