Μπορεί ένας χειροκίνητος διακόπτης να εξισορροπηθεί;

Ναι, μπορεί, χάρη στον χειροκίνητο διακόπτη διπλής ρύθμισης της COMAP. Η μονάδα αυτή επιτρέπει τον έλεγχο της ροής,  ενώ παράλληλα επιτρέπει και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Είναι αναγκαία η ρύθμιση αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του θερμαντικού σώματος, σύμφωνα με τους πίνακες που παρέχονται από την COMAP.

Εάν υπάρχει εγκατεστημένος διακόπτης απλής ρύθμιση της βαλβίδας, η εξισορρόπηση γίνεται με έναν ρυθμιστικό διακόπτη, ο οποίος τοποθετείται και αυτός επάνω στο θερμαντικό σώμα.

Μάθετε περισσότερα για τους χειροκίνητους διακόπτες

Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις ελέγχου και θέρμανσης της COMAP

 


πίσω στις ερωτήσεις