Η τοποθέτηση ενός μειωτή πίεσης επιτρέπει τη σωστή λειτουργία της μονάδας ασφαλείας;

Οι μονάδες ασφαλείας της COMAP ανοίγουν και επιτρέπουν την εκροή νερού μόλις η πίεση φτάσει τα 7 bar. Εάν η πίεση του δικτύου κρύου νερού είναι μεγαλύτερη από 7 bar, τοποθετήστε έναν μειωτή πίεσης έτσι ώστε η μονάδα να λειτουργεί σωστά.
Εάν η μονάδα ασφαλείας εξακολουθεί να στάζει, ειδικά σε περιόδους μικρής χρήσης, ελέγξτε τη στεγανότητα του μειωτή πίεσης.

Μάθετε περισσότερα για τους μειωτές πίεσης της COMAP
Μάθετε περισσότερα για τις μονάδες ασφαλείας της COMAP

 


πίσω στις ερωτήσεις