Η μονάδα ασφαλείας στο θερμοσίφωνα στάζει πολύ. Είναι αυτό φυσιολογικό;

Εάν η διαρροή είναι μεγάλη τότε η πίεση τροφοδοσίας του νερού του συστήματος είναι πολύ υψηλή. Αυτό συμβαίνει ειδικά τη νύχτα, όταν η κατανάλωση νερού μειώνεται. Η λύση είναι να εγκατασταθεί μια βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού δίπλα στην μονάδα ασφαλείας. Πρέπει επίσης να τοποθετηθεί ένα δοχείο διαστολής για να μετριάσει τη διαστολή του νερού έτσι ώστε να αποφεύγεται το εκτεταμένο άνοιγμα της μονάδας ασφαλείας.

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 35, 38, 42, 45
→ Μάθετε περισσότερα για τον εξοπλισμό ύδρευσης και κατασκευών της COMAP

 


πίσω στις ερωτήσεις