Η μονάδα ασφαλείας στο θερμοσίφωνα στάζει. Είναι αυτό φυσιολογικό;

Ναι, αυτή είναι η κανονική λειτουργία της μονάδας ασφαλείας. Πάνω από τα 7 bar, η βαλβίδα της μονάδας ασφαλείας ανοίγει για να εκρέει το πλεονάζον νερό και να εξισορροπήσει τη διαστολή του νερού στη δεξαμενή. Αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια θέρμανσης της δεξαμενής και περίπου 30 λεπτά μετά το τέλος του κύκλου θέρμανσης.

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 37, 38, 42, 45

→Μάθετε περισσότερα για τον εξοπλισμό ύδρευσης και κατασκευών της COMAP

 


πίσω στις ερωτήσεις