Για ποιά είδη εγκαταστάσεων μπορώ να χρησιμοποιήσω ανοξείδωτο χάλυβα;

Ο ανοξείδωτος χάλυβας τείνει να χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας ή ειδικών τεχνικών απαιτήσεων (ειδικές απαιτήσεις σε δίκτυα ύδρευσης).
Το σύστημα σωλήνων και εξαρτημάτων ανοξείδωτου χάλυβα XPress Inox της COMAP, που δεν επηρεάζεται από τις επεξεργασίες νερού, είναι ιδανικό για τις πλέον απαιτητικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, όπως σε ιδρύματα φροντίδας υγείας.


πίσω στις ερωτήσεις