Ένας εργάτης τρύπησε μια σωλήνα PEX της ενδοδαπέδιας θέρμανσης που έχει ήδη εγκατασταθεί και οι πλάκες έχουν ήδη πακτωθεί. Μπορεί να γίνει επισκευή χωρίς καταστροφή;

Μπορεί να επισκευαστεί χάρη στα πολλά εξαρτήματα που διαθέτει η COMAP. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Κόψτε την πλάκα δαπέδου στο μέρος που υπάρχει η διαρροή.
  • Απομονώστε το τμήμα του συστήματος που έχει ζημία.
  • Τοποθετήστε έναν μη-αποσπώμενο προστατευτικό μανδύα (περαστό ή πρεσαριστό) και καλύψτε με αυτοκόλλητη μονωτική ταινία, έτσι ώστε να αποφεύγεται η άμεση επαφή με το τσιμεντένια επίστρωση.
  • Αποκαταστήστε την οπή στο δάπεδο.

Θυμηθείτε να σημειώσετε τη θέση της επισκευής σε ένα διάγραμμα.

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης της COMAP
 


πίσω στις ερωτήσεις