Είναι οι πολυστρωματικές σωληνώσεις ανθεκτικές στη φωτιά;

Από μόνες τους, οι πολυστρωματικές σωληνώσεις δεν είναι ανθεκτικές στη φωτιά.

Ωστόσο, όταν συνδυαστούν με μόνωση Armaflex, οι πολυστρωματικές σωληνώσεις Multiskin της COMAP έχουν αντιπυρική κατάταξη M1 (Ευρωπαϊκή).

Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘'MultiSkin' της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις