Είναι οι πολυστρωματικές σωλήνες κατάλληλες για νερό με υπερχλωρίωση;

Ναι. Οι πολυστρωματικές σωλήνες και τα εξαρτήματα της COMAP είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις νερού με υπερχλωρίωση. Ωστόσο, η συγκέντρωση του ελεύθερου χλωρίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα  0,3 mg/L στους 75° C για συνεχή επεξεργασία απολύμανσης ή 0,6 mg/L για επεξεργασία νερού με υπερχλωρίωση διάρκειας τριών ωρών.

Βρείτε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘'MultiSkin' της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις