Είναι οι χαλκοσωλήνες κατάλληλες για εγκαταστάσεις νερού με υπερχλωρίωση;

Τα εξαρτήματα SudoPress της COMAP για χαλκοσωλήνες είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις νερού με υπερχλωρίωση.

Ωστόσο, η περιεκτικότητα χλωρίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 mg/L και η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 135° C.

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 18, 19, 23
→ Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘SudoPress' της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις