Πολυκατοικίες/Δημόσια κτίρια

Οι πολυκατοικίες έχουν δύο σημεία που τις διαφοροποιούν σημαντικά από τις μονοκατοικίες: η παραγωγή ενέργειας είναι κεντρική και ο παράγοντας του χρόνου είναι ζωτικής σημασίας.

Ο σκοπός του επαγγελματία ή του κατασκευαστή είναι να προσφέρει το καλύτερο δυνατό προϊόν που είναι κατάλληλο για τις προδιαγραφές του κτηριακού έργου και παράλληλα να εφαρμόζει λύσεις που μπορούν εύκολα να αναπαράγονται σε μεγάλη κλίμακα, έτσι ώστε να διατηρείται η αποδοτικότητα.

Οι επιδόσεις σε ότι αφορά την κατανάλωση ενέργειας, την εμφάνιση και την ευκολία χρήσης, είναι σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Le logement collectif
1
2
3
4
5
6
7
Equipement des générateurs

Μέρη συστημάτων παραγωγής ενέργειας

Στις πολυκατοικίες, ο λέβητας τοποθετείται σε ένα τεχνικό χώρο με αποκλειστική πρόσβαση σε επαγγελματίες, εγκατεστημένος στο υπόγειο ή στο δώμα.

Μπορεί να αποτελείται μόνο από ένα μέσο παραγωγής ενέργειας, που παρέχει όλη την απαιτούμενη ενέργεια ή μια σειρά μέσων παραγωγής ενέργειας που μπορεί να συνδυάζονται με συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Θέρμανση

 • Μπορεί να εγκατασταθεί ένα συγκρότημα  ομάδων αντλιών και συλλεκτών μεσαίας και υψηλής ισχύος. Τα προσφερόμενα προϊόντα είναι σπονδυλωτά και επεκτάσιμα, καλύπτοντας τις ανάγκες των περισσότερων συστημάτων.
 • Εάν το σύστημα χρησιμοποιεί φυσικό αέριο, οι συνδέσεις μπορούν να γίνουν με τη σειρά πρεσαριστών εξαρτημάτων για συστήματα αερίου COMAP SudoPress (Ø35 ή 42).

Ύδρευση

 • Εάν η θέρμανση και η παραγωγή ζεστού νερού είναι κεντρική (με διάταξη αποθήκευσης) η  ασφαλιστική μονάδα 899 της COMAP από ανοξείδωτο χάλυβα, συμπληρώνει και ασφαλίζει την εγκατάσταση.
 • Ακόμα και εάν η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης γίνεται ξεχωριστά με τη χρήση μιας θερμικής μονάδας διασύνδεσης [βλέπε (3)], είναι επιπλέον απαραίτητη η τοποθέτηση μιας δεξαμενής τροφοδοσίας στο λεβητοστάσιο για τη διασφάλιση της άνεσης και της υγιεινής των ενοίκων (ειδικά κατά τη διάρκεια των αιχμών κατανάλωσης).
Réseaux primaires

Πρωτεύοντα δίκτυα

Στις πολυκατοικίες, το μέγεθος των πρωτευόντων δικτύων είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη μέθοδο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Ανάλογα με το εάν η παραγωγή είναι κεντρική ή όχι, μπορούν να εφαρμοστούν πολλές διαφορετικές λύσεις. 

Θέρμανση

 • Το πρωτεύον κύκλωμα (Ø 42 έως 108) και οι κεντρικές κατακόρυφες στήλες διανομής (Ø 32 έως 76) μπορούν να κατασκευαστούν με γαλβανισμένους σωλήνες και εξαρτήματα από τη σειρά Xpress.
  Εάν χρησιμοποιείται μία θερμική μονάδα διασύνδεσης, η επιπλέον ισχύς που απαιτείται για το δίκτυο πόσιμου νερού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν διαστασιολογούνται οι στήλες στο πρωτεύον δίκτυο (επιλογή μεγαλύτερων διαμέτρων).
 • Η σύνδεση με τις μονάδες διασύνδεσης μπορεί να γίνει με απευθείας τοποθέτηση στο φρεάτιο όδευσης σωληνώσεων.
  Εάν η παραγωγή ζεστού νερού είναι κεντρική, η ζεύξη με τις  μονάδες διασύνδεσης (μόνο για θέρμανση) μπορεί να γίνει με προ-επενδεδυμένους μονωμένους σωλήνες BetaPEX (Ø 26) και με τα πρεσαριστά εξαρτήματα PexPress.

Ύδρευση

 • Οι στήλες κρύου νερού χρήσης μπορούν να κατασκευαστούν με σωλήνες MultiSkin (Ø32 ως 63) και πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικές σωλήνες.
  Εάν η παραγωγή ζεστού νερού είναι κεντρική, οι στήλες κρύου και ζεστού πόσιμου νερού μπορούν να κατασκευαστούν με την ίδια σειρά προϊόντων. Οι βρόγχοι μπορούν να κατασκευαστούν με μονωμένη πολυστρωματική σωλήνα ή προ-επενδεδυμένη μονωμένη σωλήνα PEX.
Interfaces module thermique logotherme

Μονάδες διασύνδεσης (interfaces)

Στις πολυκατοικίες, όπως και με τη διαστασιολόγηση των πρωτευόντων δικτύων, οι μονάδες διασύνδεσης επιλέγονται ανάλογα με το εάν η παραγωγή ζεστού νερού είναι κεντρική ή όχι. 
Από τη πλευρά της, η δευτερεύουσα διανομή (μέσω απλών διαχωριστών ή συλλεκτών με ενσωματωμένες μονάδες ελέγχου) καθορίζεται από τον τύπο των χρησιμοποιούμενων θερμοπομπών.

 • Εάν χρησιμοποιούνται θερμικές μονάδες διασύνδεσης και η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης είναι επομένως μη-κεντρική, μπορούν να εγκατασταθούν θερμοστατικές μονάδες bypass στις στήλες όπως επίσης και σε συνδεδεμένους κλάδους για την μείωση του χρόνου αναμονής στο σημείο χρήσης. 

Εάν η παραγωγή ζεστού νερού είναι κεντρική, μπορούν να εγκατασταθούν εξατομικευμένα στοιχεία κεντρικής θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών θερμότητας.

Για τη τροφοδοσία θερμαντικών σωμάτων, μπορεί να εγκατασταθεί ένα σύστημα ορειχάλκινων αρθρωτών συλλεκτών 9532 της COMAP.

 • Για την τροφοδοσία ενδοδαπέδιων συστημάτων χαμηλών θερμοκρασιών (LTUH), μπορεί να τοποθετηθεί ένα σύστημα σπονδυλωτών συλλεκτών 9000TP. Αυτό εξασφαλίζει επίσης έλεγχο της παροχής και λειτουργίες εξισορρόπησης του δικτύου.

 

Équilibrage des réseaux

Εξισορρόπηση

Σε πολυκατοικίες, η εξισορρόπηση είναι σημαντική για τη διασφάλιση της άνεσης των ενοίκων και την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτηρίου.

 • Στο πρωτεύον κύκλωμα θέρμανσης, μπορούν να εγκατασταθούν οι βαλβίδες της σειράς 750B, κατάλληλες για την ονομαστική διάμετρο του βρόγχου.

 

 

 • Σε δευτερεύοντα δίκτυα θέρμανσης, οι διαφορικές βαλβίδες τοποθετούνται μέσα στις θερμικές μονάδες διασύνδεσης. 

Εάν η παραγωγή ζεστού νερού είναι κεντρική, οι βαλβίδες της σειράς 750 ρυθμίζουν την παροχή στα εξατομικευμένα στοιχεία της κεντρικής θέρμανσης καθώς και στο κύκλωμα επιστροφής του νερού.

Réseau secondaire

Δευτερεύοντα δίκτυα

Σε πολυκατοικίες, το κόστος προϊόντος και η απόδοσή του στο έργο είναι σημαντικά κριτήρια κατά την επιλογή λύσεων στην κατασκευή δευτερευόντων δικτύων. Η εμφάνιση λαμβάνεται επίσης υπόψη, ανάλογα με το επίπεδο κατασκευής του έργου. 

Θέρμανση (θερμαντικά σώματα)

 • Τα δίκτυα που είναι εγκιβωτισμένα μέσα στην πλάκα δαπέδου μπορούν να κατασκευαστούν με την προ-επενδεδυμένη σωλήνα BetaPex της COMAP (Ø12) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα PexPress.
 • Τα εμφανή δίκτυα μπορούν να κατασκευαστούν με προ-μονωμένη σωλήνα MultiSkin (Ø14) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικές σωλήνες.
 • Η σύνδεση με τις θερμοστατικές βαλβίδες μπορεί να γίνει με τα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης της σειράς 839 της COMAP για πολυστρωματικά συστήματα ή με εξαρτήματα της σειράς 835 για συστήματα χαλκοσωλήνων.

Νερό

 • Τα δίκτυα που είναι εγκιβωτισμένα μέσα στην πλάκα δαπέδου μπορούν να κατασκευαστούν με την προ-επενδεδυμένη σωλήνα BetaPex της COMAP (Ø12, 16 ή 20,ανάλογα με τη χρήση) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα PexPress.
 • Τα εμφανή δίκτυα μπορούν να κατασκευαστούν με σωλήνα MultiSkin (Ø16) και με τα πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικές σωλήνες.
 • Το σύστημα μπορεί εύκολα να συνδεθεί με δίκτυα από σωλήνες PEX με τους ειδικούς συνδέσμους της COMAP.
Régulation de la température des éléments de chauffage

Ρύθμιση και εξαρτήματα για θερμοπομπούς

Σε πολυκατοικίες, το κόστος ενός προϊόντος και η απόδοσή του στο έργο είναι σημαντικά κριτήρια κατά την επιλογή θερμοπομπών και εξαρτημάτων. Η εμφάνιση λαμβάνεται επίσης υπόψη, σύμφωνα με το επίπεδο κατασκευής του έργου.

Ενδοδαπέδια θέρμανση χαμηλών θερμοκρασιών

 • Το ολοκληρωμένο  συστήμα PLUS  σας επιτρέπει  να κατασκευάσετε μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση LTUH.
 • Το σύστημα 9000TP σπονδυλωτών συλλεκτών λειτουργεί ως μονάδα διασύνδεσης (interface) – βλέπε (2) – όπως και ως ελεγκτής θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο, με τον ασύρματο έλεγχο που διαθέτουν.
 • Εάν υπάρχουν επιπλέον εγκατεστημένα θερμαντικά σώματα, το κιτ 9100 της COMAP επιτρέπει την εύκολη διαχείριση δύο δικτύων ακόμα και σε διαφορετικές θερμοκρασίες (όπως συμβαίνει στα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών και στα θερμαντικά σώματα).

Θερμαντικά σώματα

Σε ένα δίκτυο 100% από σωλήνες PEX, η εγκατάσταση μιας θερμοστατικής κεφαλής Senso απαιτεί το κιτ μετατροπής 558 της COMAP.

 • Για πετσετοκρεμάστρες: η εγκατάσταση είναι η ίδια, με τα ειδικά θερμοστατικά σώματα 445 της σειράς Ε της COMAP και τα εξαρτήματα της σειράς 839.
Traitement de la qualité de l'eau

Ποιότητα και επεξεργασία νερού

Το νερό μεταφέρει ενέργεια μέσω ενός συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού και χρησιμοποιείται επίσης σε πολυκατοικίες για μπάνιο, πλύσιμο, μαγείρεμα και άλλα. Επίσης αυτοκαταναλώνεται.

Η ποιότητά του είναι επομένως κρίσιμη τόσο για τον τεχνικό εξοπλισμό όσο και για τους ενοίκους.

 • Σε πολυκατοικίες, η τοποθέτηση μιας μονάδας συλλογής ιλύος της  COMAP ολοκληρώνει την αρχική εγκατάσταση με μια μεγάλης χωρητικότητας διάταξη συγκράτησης στο πρωτεύον κύκλωμα. Εξασφαλίζει ότι οι ακαθαρσίες στο κύκλωμα θέρμανσης δεν θα επανακυκλοφορήσουν. Οι κίνδυνοι της ολικής ή μερικής φραγής και της πρόωρης διάβρωσης λόγω διαφορικού αερισμού, περιορίζονται.
 • Ανάλογα με την σκληρότητα του νερού, μπορεί να εγκατασταθεί ένας αποσκληρυντής νερού μεγάλης χωρητικότητας της COMAP για την πρόληψη δυσλειτουργιών που έχουν να κάνουν με τις εναποθέσεις ασβεστίου.

1Μέρη συστημάτων παραγωγής ενέργειας

Για τη σύνδεση των μέσων παραγωγής ενέργειας με τα δίκτυα και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και ασφάλειας του συστήματος.

Ανακαλύψτε

Μέρη συστημάτων παραγωγής ενέργειας

Στις πολυκατοικίες, ο λέβητας τοποθετείται σε ένα τεχνικό χώρο με αποκλειστική πρόσβαση σε επαγγελματίες, εγκατεστημένος στο υπόγειο ή στο δώμα.

Μπορεί να αποτελείται μόνο από ένα μέσο παραγωγής ενέργειας, που παρέχει όλη την απαιτούμενη ενέργεια ή μια σειρά μέσων παραγωγής ενέργειας που μπορεί να συνδυάζονται με συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Θέρμανση

 • Μπορεί να εγκατασταθεί ένα συγκρότημα  ομάδων αντλιών και συλλεκτών μεσαίας και υψηλής ισχύος. Τα προσφερόμενα προϊόντα είναι σπονδυλωτά και επεκτάσιμα, καλύπτοντας τις ανάγκες των περισσότερων συστημάτων.
 • Εάν το σύστημα χρησιμοποιεί φυσικό αέριο, οι συνδέσεις μπορούν να γίνουν με τη σειρά πρεσαριστών εξαρτημάτων για συστήματα αερίου COMAP SudoPress (Ø35 ή 42).

Ύδρευση

 • Εάν η θέρμανση και η παραγωγή ζεστού νερού είναι κεντρική (με διάταξη αποθήκευσης) η  ασφαλιστική μονάδα 899 της COMAP από ανοξείδωτο χάλυβα, συμπληρώνει και ασφαλίζει την εγκατάσταση.
 • Ακόμα και εάν η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης γίνεται ξεχωριστά με τη χρήση μιας θερμικής μονάδας διασύνδεσης [βλέπε (3)], είναι επιπλέον απαραίτητη η τοποθέτηση μιας δεξαμενής τροφοδοσίας στο λεβητοστάσιο για τη διασφάλιση της άνεσης και της υγιεινής των ενοίκων (ειδικά κατά τη διάρκεια των αιχμών κατανάλωσης).

2Πρωτεύοντα δίκτυα

Για τη μεταφορά ενέργειας από ένα ή περισσότερα μέσα παραγωγής στο υπόλοιπο σύστημα.

Ανακαλύψτε

Πρωτεύοντα δίκτυα

Στις πολυκατοικίες, το μέγεθος των πρωτευόντων δικτύων είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη μέθοδο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Ανάλογα με το εάν η παραγωγή είναι κεντρική ή όχι, μπορούν να εφαρμοστούν πολλές διαφορετικές λύσεις. 

Θέρμανση

 • Το πρωτεύον κύκλωμα (Ø 42 έως 108) και οι κεντρικές κατακόρυφες στήλες διανομής (Ø 32 έως 76) μπορούν να κατασκευαστούν με γαλβανισμένους σωλήνες και εξαρτήματα από τη σειρά Xpress.
  Εάν χρησιμοποιείται μία θερμική μονάδα διασύνδεσης, η επιπλέον ισχύς που απαιτείται για το δίκτυο πόσιμου νερού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν διαστασιολογούνται οι στήλες στο πρωτεύον δίκτυο (επιλογή μεγαλύτερων διαμέτρων).
 • Η σύνδεση με τις μονάδες διασύνδεσης μπορεί να γίνει με απευθείας τοποθέτηση στο φρεάτιο όδευσης σωληνώσεων.
  Εάν η παραγωγή ζεστού νερού είναι κεντρική, η ζεύξη με τις  μονάδες διασύνδεσης (μόνο για θέρμανση) μπορεί να γίνει με προ-επενδεδυμένους μονωμένους σωλήνες BetaPEX (Ø 26) και με τα πρεσαριστά εξαρτήματα PexPress.

Ύδρευση

 • Οι στήλες κρύου νερού χρήσης μπορούν να κατασκευαστούν με σωλήνες MultiSkin (Ø32 ως 63) και πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικές σωλήνες.
  Εάν η παραγωγή ζεστού νερού είναι κεντρική, οι στήλες κρύου και ζεστού πόσιμου νερού μπορούν να κατασκευαστούν με την ίδια σειρά προϊόντων. Οι βρόγχοι μπορούν να κατασκευαστούν με μονωμένη πολυστρωματική σωλήνα ή προ-επενδεδυμένη μονωμένη σωλήνα PEX.

3Μονάδες διασύνδεσης (interfaces)

Για τη διανομή και τον διαχωρισμό παροχών σε δίκτυα.

Ανακαλύψτε

Μονάδες διασύνδεσης (interfaces)

Στις πολυκατοικίες, όπως και με τη διαστασιολόγηση των πρωτευόντων δικτύων, οι μονάδες διασύνδεσης επιλέγονται ανάλογα με το εάν η παραγωγή ζεστού νερού είναι κεντρική ή όχι. 
Από τη πλευρά της, η δευτερεύουσα διανομή (μέσω απλών διαχωριστών ή συλλεκτών με ενσωματωμένες μονάδες ελέγχου) καθορίζεται από τον τύπο των χρησιμοποιούμενων θερμοπομπών.

 • Εάν χρησιμοποιούνται θερμικές μονάδες διασύνδεσης και η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης είναι επομένως μη-κεντρική, μπορούν να εγκατασταθούν θερμοστατικές μονάδες bypass στις στήλες όπως επίσης και σε συνδεδεμένους κλάδους για την μείωση του χρόνου αναμονής στο σημείο χρήσης. 

Εάν η παραγωγή ζεστού νερού είναι κεντρική, μπορούν να εγκατασταθούν εξατομικευμένα στοιχεία κεντρικής θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών θερμότητας.

Για τη τροφοδοσία θερμαντικών σωμάτων, μπορεί να εγκατασταθεί ένα σύστημα ορειχάλκινων αρθρωτών συλλεκτών 9532 της COMAP.

 • Για την τροφοδοσία ενδοδαπέδιων συστημάτων χαμηλών θερμοκρασιών (LTUH), μπορεί να τοποθετηθεί ένα σύστημα σπονδυλωτών συλλεκτών 9000TP. Αυτό εξασφαλίζει επίσης έλεγχο της παροχής και λειτουργίες εξισορρόπησης του δικτύου.

 

4Εξισορρόπηση

Για τον έλεγχο της παροχής και τη διασφάλιση της βέλτιστης διανομής σε όλο το δίκτυο.

Ανακαλύψτε

Εξισορρόπηση

Σε πολυκατοικίες, η εξισορρόπηση είναι σημαντική για τη διασφάλιση της άνεσης των ενοίκων και την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτηρίου.

 • Στο πρωτεύον κύκλωμα θέρμανσης, μπορούν να εγκατασταθούν οι βαλβίδες της σειράς 750B, κατάλληλες για την ονομαστική διάμετρο του βρόγχου.

 

 

 • Σε δευτερεύοντα δίκτυα θέρμανσης, οι διαφορικές βαλβίδες τοποθετούνται μέσα στις θερμικές μονάδες διασύνδεσης. 

Εάν η παραγωγή ζεστού νερού είναι κεντρική, οι βαλβίδες της σειράς 750 ρυθμίζουν την παροχή στα εξατομικευμένα στοιχεία της κεντρικής θέρμανσης καθώς και στο κύκλωμα επιστροφής του νερού.

5Δευτερεύοντα δίκτυα

Για την τροφοδοσία όλων των πομπών θέρμανσης και πόσιμου νερού.

Ανακαλύψτε

Δευτερεύοντα δίκτυα

Σε πολυκατοικίες, το κόστος προϊόντος και η απόδοσή του στο έργο είναι σημαντικά κριτήρια κατά την επιλογή λύσεων στην κατασκευή δευτερευόντων δικτύων. Η εμφάνιση λαμβάνεται επίσης υπόψη, ανάλογα με το επίπεδο κατασκευής του έργου. 

Θέρμανση (θερμαντικά σώματα)

 • Τα δίκτυα που είναι εγκιβωτισμένα μέσα στην πλάκα δαπέδου μπορούν να κατασκευαστούν με την προ-επενδεδυμένη σωλήνα BetaPex της COMAP (Ø12) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα PexPress.
 • Τα εμφανή δίκτυα μπορούν να κατασκευαστούν με προ-μονωμένη σωλήνα MultiSkin (Ø14) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικές σωλήνες.
 • Η σύνδεση με τις θερμοστατικές βαλβίδες μπορεί να γίνει με τα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης της σειράς 839 της COMAP για πολυστρωματικά συστήματα ή με εξαρτήματα της σειράς 835 για συστήματα χαλκοσωλήνων.

Νερό

 • Τα δίκτυα που είναι εγκιβωτισμένα μέσα στην πλάκα δαπέδου μπορούν να κατασκευαστούν με την προ-επενδεδυμένη σωλήνα BetaPex της COMAP (Ø12, 16 ή 20,ανάλογα με τη χρήση) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα PexPress.
 • Τα εμφανή δίκτυα μπορούν να κατασκευαστούν με σωλήνα MultiSkin (Ø16) και με τα πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικές σωλήνες.
 • Το σύστημα μπορεί εύκολα να συνδεθεί με δίκτυα από σωλήνες PEX με τους ειδικούς συνδέσμους της COMAP.

6Ρύθμιση και εξαρτήματα για θερμοπομπούς

Για την ρύθμιση της παροχής στο σύστημα και την επίτευξη την επιθυμητής άνεσης σε κάθε δωμάτιο.

Ανακαλύψτε

Ρύθμιση και εξαρτήματα για θερμοπομπούς

Σε πολυκατοικίες, το κόστος ενός προϊόντος και η απόδοσή του στο έργο είναι σημαντικά κριτήρια κατά την επιλογή θερμοπομπών και εξαρτημάτων. Η εμφάνιση λαμβάνεται επίσης υπόψη, σύμφωνα με το επίπεδο κατασκευής του έργου.

Ενδοδαπέδια θέρμανση χαμηλών θερμοκρασιών

 • Το ολοκληρωμένο  συστήμα PLUS  σας επιτρέπει  να κατασκευάσετε μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση LTUH.
 • Το σύστημα 9000TP σπονδυλωτών συλλεκτών λειτουργεί ως μονάδα διασύνδεσης (interface) – βλέπε (2) – όπως και ως ελεγκτής θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο, με τον ασύρματο έλεγχο που διαθέτουν.
 • Εάν υπάρχουν επιπλέον εγκατεστημένα θερμαντικά σώματα, το κιτ 9100 της COMAP επιτρέπει την εύκολη διαχείριση δύο δικτύων ακόμα και σε διαφορετικές θερμοκρασίες (όπως συμβαίνει στα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών και στα θερμαντικά σώματα).

Θερμαντικά σώματα

Σε ένα δίκτυο 100% από σωλήνες PEX, η εγκατάσταση μιας θερμοστατικής κεφαλής Senso απαιτεί το κιτ μετατροπής 558 της COMAP.

 • Για πετσετοκρεμάστρες: η εγκατάσταση είναι η ίδια, με τα ειδικά θερμοστατικά σώματα 445 της σειράς Ε της COMAP και τα εξαρτήματα της σειράς 839.

7Ποιότητα και επεξεργασία νερού

Για τη μακροχρόνια προστασία του συστήματος και τη βέλτιστη ποιότητα νερού

Ανακαλύψτε

Ποιότητα και επεξεργασία νερού

Το νερό μεταφέρει ενέργεια μέσω ενός συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού και χρησιμοποιείται επίσης σε πολυκατοικίες για μπάνιο, πλύσιμο, μαγείρεμα και άλλα. Επίσης αυτοκαταναλώνεται.

Η ποιότητά του είναι επομένως κρίσιμη τόσο για τον τεχνικό εξοπλισμό όσο και για τους ενοίκους.

 • Σε πολυκατοικίες, η τοποθέτηση μιας μονάδας συλλογής ιλύος της  COMAP ολοκληρώνει την αρχική εγκατάσταση με μια μεγάλης χωρητικότητας διάταξη συγκράτησης στο πρωτεύον κύκλωμα. Εξασφαλίζει ότι οι ακαθαρσίες στο κύκλωμα θέρμανσης δεν θα επανακυκλοφορήσουν. Οι κίνδυνοι της ολικής ή μερικής φραγής και της πρόωρης διάβρωσης λόγω διαφορικού αερισμού, περιορίζονται.
 • Ανάλογα με την σκληρότητα του νερού, μπορεί να εγκατασταθεί ένας αποσκληρυντής νερού μεγάλης χωρητικότητας της COMAP για την πρόληψη δυσλειτουργιών που έχουν να κάνουν με τις εναποθέσεις ασβεστίου.