Όροι χρήσης και νομικές γνωστοποιήσεις

Παρακαλούμε, διαβάστε τους παρακάτω όρους χρήσης προσεκτικά. Αφορούν κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας https://www.comap.gr. Η πρόσβαση, η συμβούλευση και η κάθε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται αποδοχή και συμμόρφωση με τους παρακάτω όρους χρήσης.

Πληροφορίες εκδότη

Είστε συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα https://www.comap.gr, η οποία έχει δημοσιευθεί από την COMAP.
Επωνυμία εταιρείας: COMAP
με εταιρικό κεφάλαιο: 37.696.905 ευρώf
Καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εταιρειών της Λυών υπό τον αριθμό 302 304 068
Εταιρική έδρα: 16, avenue Paul Santy, 69008 Λυών
Τηλ.: +33(0)47 87 81 695
E-mail: communication@comap.eu
 
Διευθυντής έκδοσης:
Ο υπεύθυνος δημοσίευσης της ιστοσελίδας είναι ο κ. Laurent Legay, με την ιδιότητα του Διευθυντή Μάρκετινγκ του Ομίλου.
 
Φιλοξενία ιστοσελίδας:
Ο εξυπηρετητής που παρέχει την φυσική, άμεση και διαρκή αποθήκευση των δεδομένων είναι η εταιρία:
Mayflower
22 rue Tronchet - 69006 Λυών
Τηλ.: +33(0)4 72 69 82 40
www.agencemayflower.fr
 

Άδεια χρήσης

Η COMAP σας παρέχει το δικαίωμα να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα και να εκτυπώνετε ή να μεταφορτώνετε τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην εν λόγω ιστοσελίδα για την προσωπική, ιδιωτική και μη επαγγελματική σας χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε ανεπιφύλακτα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και ειδικότερα με εκείνους που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και κάθε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή συναίνεση της COMAP, να αντιγράψετε, να αναπαράγετε, να μεταφορτώσετε, να μεταδώσετε ή να διανείμετε το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των φωτογραφιών, του ήχου και των εικόνων βίντεο για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς. Επιπλέον, το περιεχόμενο του παρόντος  ιστότοπου δεν μπορεί  να τοποθετηθεί σε ιστοσελίδες τρίτων.
Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφυλάκτως τις απαγορεύσεις και τους όρους που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα.
 

Τεχνικές πληροφορίες και εξαίρεση από την ευθύνη

Παρά τις προσπάθειές μας, οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Σε καμία περίπτωση η COMAP ή οι εμπορικές θυγατρικές της δε φέρουν ευθύνη για αυτό. Για λόγους βελτίωσης, η COMAP μπορεί να πραγματοποιεί περιοδικά βελτιώσεις και αλλαγές στα προϊόντα και τα προγράμματα που περιγράφονται στην ιστοσελίδα της οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Η COMAP υπενθυμίζει στους χρήστες ότι η εμπιστευτικότητα της αλληλογραφίας δεν είναι εγγυημένη μέσω του διαδικτύου και αποτελεί ευθύνη όλων των μεμονωμένων χρηστών να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων και/ή του λογισμικού τους από πιθανή μόλυνση από ιούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Ούτε η COMAP ούτε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι  για οποιαδήποτε άμεση ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Αυτό περιλαμβάνει βλάβες που προκλήθηκαν από ιούς που μπορούν να μολύνουν το πληροφορικό σας σύστημα (ΙΤ).

Επιπλέον, η COMAP δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την ακεραιότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε δικτυακούς τόπους, προς τους οποίους  παρέχονται σύνδεσμοι από τρίτους.

Όλο το υλικό, τα εργαλεία και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχονται «όπως φαίνονται στην οθόνη» χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ειδικότερα χωρίς καμία εγγύηση σχετικά με τη δυνατότητα αγοράς ενός προϊόντος χωρίς να παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή σχετικά με την καταλληλότητα ενός προϊόντος για συγκεκριμένο σκοπό.

Η COMAP δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε σχέση με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή την οποιαδήποτε χρήση αυτών.

 

Χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή λύση προσομοίωσης για ενδοδαπέδια θέρμανση/ ψύξη

Για τους επαγγελματίες χρήστες (εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία δικτύων θέρμανσης και χονδρέμπορους), η COMAP έχει καταστήσει διαθέσιμο διαδικτυακά έναν προσομοιωτή προμελέτης έργων για την προσομοίωση οποιασδήποτε ανάγκης που μπορεί να προκύψει σε όλο το φάσμα μίας ενδοδαπέδιας εγκατάστασης θέρμανσης/ψύξης. Ο αποκλειστικός στόχος αυτού του εργαλείου είναι η προεκτίμηση των ποσοτήτων των προϊόντων της COMAP που θα χρησιμοποιηθούν. Αυτό δεν αποτελεί ούτε εργαλείο κρυπτογράφησης, ούτε εργαλείο υπολογισμού (διάταξη πλακιδίων, θερμική αντίσταση, θερμική εκπομπή/απορρόφηση, αποστάσεις εγκατάστασης, υπολογισμός απόδοσης, ικανότητα προσαρμογής ή μη, περιορισμοί ως προς σταθερή λειτουργία, καταχωρήσεις κλπ).

Το εργαλείο αυτό μας επιτρέπει απλώς να δίνουμε απλοποιημένες, μη δεσμευτικές ενδείξεις. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ενσωματωθούν σε μια κατασκευαστική μελέτη, σε μια προσφορά ή σε έναν ποσοτικό υπολογισμό.

Ο χρήστης θα πρέπει να υπολογίζει τις ανάγκες του, τα μεγέθη, τις προκαθορισμένες τιμές, τις διαστάσεις των σωλήνων και, γενικότερα, να σχεδιάσει την εγκατάσταση με έναν αρχιτέκτονα ή ένα εξειδικευμένο μελετητικό γραφείο, συμπεριλαμβάνοντας ακριβείς μετρήσεις και μελέτες θέρμανσης και ελέγχου. Μόνο αυτές οι διεργασίες θα καθορίσουν τα υλικά προς παραγγελία, την εγκατάσταση και την ρύθμισή τους.

Η COMAP δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε συνάρτηση με τη χρήση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από τον προσομοιωτή της.

Για τη χρήση του εργαλείου αυτού, ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει έναν προσωπικό λογαριασμό.

Ο χρήστης απαγορεύεται να αποκρυπτογραφεί, να αντιγράφει, να παραβιάζει (hacking) ή να κάνει οποιαδήποτε άλλη κακή χρήση του προσομοιωτή της COMAP που δεν σχετίζεται με την προσομοίωση ενός προσχεδίου έργου.

Δημιουργώντας έναν προσωπικό λογαριασμό, ο χρήστης εξουσιοδοτεί την COMAP να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που αυτός εισάγει σε συνάρτηση με το προσχέδιο του έργου του, το οποίο θα γνωστοποιηθεί στην ομάδα πωλήσεων και τους μεταπωλητές της.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα είναι, στο σύνολό της, ιδιοκτησία της COMAP, μαζί με όλα τα σχετιζόμενα δικαιώματα. Όλα τα κείμενα, τα σχόλια, η εικονογράφηση και οι φωτογραφίες, οι σελίδες, η γενική δομή της ιστοσελίδας και η γραφική διάταξη και το στυλ, τόσο οπτικά όσο και ακουστικά, που αναπαράγονται στον ιστότοπο https://www.comap.gr ή αποτελούν αυτή την ιστοσελίδα, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και από νομικές διατάξεις που διέπουν την πνευματική ιδιοκτησία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Η αναπαραγωγή ή η μεταφόρτωση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας για μη-ιδιωτική χρήση, σε οποιαδήποτε πολυμέσα, ηλεκτρονικά ή άλλως, απαγορεύεται επίσημα, εκτός από την εκ των προτέρων, ρητή και γραπτή εξουσιοδότηση της COMAP. Οποιοσδήποτε υπερσύνδεσμος οδηγεί στην τοποθεσία https://www.comap.gr μέσω πλαισίου ή ενδότερη σύνδεση, απαγορεύεται αυστηρά.
Οποιαδήποτε χρήση που δεν είναι σύμφωνη με αυτές τις διατάξεις, αποτελεί παράβαση και θα υπόκειται στις κυρώσεις που εφαρμόζονται βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 

Διακριτικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, οι εταιρικές επωνυμίες, τα αρκτικόλεξα ή οι εμπορικές ονομασίες της COMAP ή των εμπορικών της εταίρων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://www.comap.gr, αποτελούν διακριτικά σήματα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη ρητή, προηγούμενη γραπτή έγκριση των ιδιοκτητών τους.
 

Σύνδεσμοι

Η COMAP μπορεί ελεύθερα να τοποθετεί συνδέσεις με υπερσυνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Η COMAP δεν ελέγχει τις ιστοσελίδες στις οποίες οδηγούν αυτοί οι υπερσύνδεσμοι και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας που περιέχει έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε τέτοιον τόπο. Η COMAP δεν αναγνωρίζει καθ' οιονδήποτε τρόπο τις εταιρείες ή τα προϊόντα με τα οποία δημιουργούνται οι υπερσύνδεσμοι και διατηρεί το δικαίωμα να το δηλώνει αυτό στην ιστοσελίδα της. Η COMAP διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να απομακρύνει, ανά πάσα στιγμή, οποιονδήποτε σύνδεσμο ή οποιοδήποτε πρόγραμμα στο οποίο υπάρχουν σύνδεσμοι. Όπου εφαρμόζεται, οποιαδήποτε επίσκεψη σε μια από τις ιστοσελίδες τρίτων, με συνδέσμους που οδηγούν στην παρούσα ιστοσελίδα, θα γίνεται με δική σας ευθύνη.
Τρίτα μέρη μπορούν να δημιουργούν μόνον υπερσυνδέσμους προς την αρχική σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας. Σύνδεσμοι προς υποκείμενες σελίδες δεν επιτρέπεται να δημιουργούνται χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της COMAP.
 

Cookies

Οι χρήστες ενημερώνονται ότι κατά τις επισκέψεις τους στην ιστοσελίδα, ενδέχεται να εγκατασταθούν cookies αυτόματα στο λογισμικό πλοήγησής τους. Ειδικότερα, η COMAP διατηρεί το δικαίωμα να εγκαθιστά cookies στους υπολογιστές των επισκεπτών στην ιστοσελίδα της https://www.comap.gr. Το cookie είναι ένα στοιχείο που δεν επιτρέπει την αναγνώριση του χρήστη, αλλά χρησιμοποιείται για την καταχώρηση πληροφοριών σχετικά με την προβολή και την πλοήγηση του χρήστη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. Εάν το επιθυμούν, οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν αυτά τα cookies, με τη χρήση των ρυθμίσεων στο λογισμικό πλοήγησής τους.
Επειδή τα cookies αυτά συλλέγουν έμμεσα προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, οι χρήστες αυτοί έχουν επίσης το δικαίωμα να συμβουλεύονται, να καταργούν και να τροποποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω στα: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ».
 

Προσωπικά δεδομένα

Οι πληροφορίες που εισάγετε μπορεί να καταγραφούν από την COMAP. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να αναλυθούν και να αποσταλούν στα διάφορα τμήματα που εμπλέκονται στην επεξεργασία δεδομένων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν από την COMAP για την αποστολή εμπορικών προσφορών. Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας με τον τρόπο αυτό, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε γραπτώς στην παρακάτω διεύθυνση.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και διαγραφής δεδομένων που αφορούν εσάς τα οποία συλλέγονται στην παρούσα ιστοσελίδα, υπό τους όρους που ορίζει ο νόμος αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία δεδομένων και τις ατομικές ελευθερίες.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να αποστείλουν μία επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

COMAP SA, 16 avenue Paul Santy, 69008 Lyon, υπόψη του Τμήματος Επικοινωνιών ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ακόλουθη διεύθυνση: communication@comap.eu
Ζητούμε από τους χρήστες να μας ενημερώσουν για τυχόν λάθη ή παραλείψεις αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση: communication@comap.eu

 

Αναγνώριση

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί από τον Όμιλο COMAP (www.comap-group.com)
Σχεδιασμός, δημιουργία και ανάπτυξη: Mayflower, σύμβουλοι μάρκετινγκ & επικοινωνιών (www.agencemayflower.fr).