Μονοκατοικίες

Πάνω απ’ όλα, η κατοικία αντιπροσωπεύει τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν. Οι επαγγελματίες, όπως οι εργολάβοι και οι κατασκευαστές, θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά και ταυτόχρονα να βελτιστοποιούν την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων.

Η COMAP διαθέτει μια μεγάλη σειρά λύσεων που επιτρέπουν στους επαγγελματίες να προσφέρουν οικονομικά, ανθεκτικά και εύκολα προσαρμόσιμα εξαρτήματα συστημάτων.

Habitat individuel
1
2
3
4
5
6
equipements des generateurs

Μέρη συστημάτων παραγωγής ενέργειας

Τα μέσα παραγωγής ενέργειας σε μονοκατοικίες περιλαμβάνουν γενικά λειτουργίες υδραυλικών διανομών. Εδώ παρουσιάζουμε ένα σύστημα με δύο μέσα παραγωγής ενέργειας: ένα σύστημα κλιματισμού (αντλία θερμότητας monobloc) και έναν θερμαντήρα νερού με ξεχωριστή δεξαμενή νερού.

Αντλία θερμότητας

Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν και εναλλακτικές διατάξεις.

Εντοιχισμένος λέβητας αερίου

 • Το νερό μπορεί να τροφοδοτηθεί στο λέβητα και να διανεμηθεί στους συλλέκτες των δικτύων ζεστού νερού και θέρμανσης με τη χρήση του μονωμένου σωλήνα MultiSkin της COMAP (Ø26) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικές σωλήνες.
 • Οι συνδέσεις αερίου μπορούν να γίνουν με την σειρά των πρεσαριστών εξαρτημάτων COMAP SudoPress Gas (Ø22).

Επιδαπέδιος λέβητας με ενσωματωμένη δεξαμενή

 • Την εγκατάσταση συμπληρώνει ένα συγκρότημα από ομάδες αντλιών και συλλεκτών (σύμφωνα με τις λειτουργίες που γίνονται ανάντη) για τη διασφάλιση της διανομής στο δίκτυο.
 • Η τροφοδοσία του νερού στο λέβητα και η διανομή του στους συλλέκτες των δικτύων ζεστού νερού και θέρμανσης μπορεί να γίνει με τον μονωμένο σωλήνα MultiSkin της COMAP (Ø26) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικούς σωλήνες.
 • Εάν ο επιδαπέδιος λέβητας λειτουργεί με φυσικό αέριο, οι συνδέσεις μπορούν να γίνουν με τη σειρά των πρεσαριστών εξαρτημάτων COMAP SudoPress Gas (Ø22).
collecteur

Διασυνδέσεις (interfaces)

Τα πιο σύνθετα λειτουργικά εξαρτήματα γενικά περιλαμβάνονται ήδη στον εξοπλισμό του μέσου παραγωγής ενέργειας. Ανάλογα με το τύπο του θερμοπομπού (ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμαντικό σώμα), οι συλλέκτες που ελέγχουν την διανομή είναι είτε απλοί διαχωριστές ή συγκροτήματα ελέγχου.

Θερμαντικά σώματα

Ενδοδαπέδια θέρμανση χαμηλών θερμοκρασιών (LTUH)

Ύδρευση

Equilibrage

Εξισορρόπηση

Σε ανεξάρτητες κατοικίες, πρέπει να γίνεται εξισορρόπηση στα συστήματα θέρμανσης.

 • Για θερμαντικά σώματα: μπορούν να τοποθετηθούν βαλβίδες 750 σε κάθε κλάδο του δικτύου και ένα εξάρτημα ελέγχου σε κάθε θερμαντικό σώμα. Μια σύνθετη εγκατάσταση, με περισσότερους από τέσσερις κλάδους, θα είναι πιο αποδοτική με βαλβίδες ελέγχου διαφορικής πίεσης Delta (DPCV).
 • Για ενδοδαπέδια θέρμανση: μπορεί να τοποθετηθεί μία βαλβίδα 750 σε κάθε διάταξη συλλέκτη.
plancher chauffant rafraichissant

Ρύθμιση και εξαρτήματα για θερμοπομπούς

Η επιλογή των θερμοπομπών και των εξαρτημάτων τους είναι εξαιρετικά σημαντική σε μονοκατοικίες. Οι ένοικοι επιθυμούν να μπορούν να διαχειρίζονται αυτόματα και απλά την κατανάλωση ενέργειας ενώ απολαμβάνουν την άνεση που επιθυμούν.

Ενδοδαπέδια θέρμανση χαμηλών θερμοκρασιών (LTUH)

 • Το ολοκληρωμένο σύστημα PLUS σας επιτρέπει να κατασκευάσετε όλη την εγκατάσταση LTUH.
 • Το σύστημα σπονδυλωτών συλλεκτών 9000TP λειτουργεί ως διασύνδεση - βλέπε (2) - καθώς και ως ελεγκτής θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο, με τη λειτουργία ασύρματου ελέγχου που διαθέτουν.
 • Εάν επίσης έχουν εγκατασταθεί θερμαντικά σώματα, το κιτ 9100 της COMAP επιτρέπει και στα δύο δίκτυα να είναι εύκολα διαχειρίσιμα σε διαφορετικές θερμοκρασίες (το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών λειτουργεί περίπου στους 38°, ενώ τα θερμαντικά σώματα περίπου στους 50°).

Θερμαντικά σώματα

Με τα τυποποιημένα, οριζόντιου τύπου θερμαντικά σώματα, το δίκτυο μπορεί να συναρμολογηθεί με  μονωμένη σωλήνα MultiSkin της COMAP και πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικούς σωλήνες.

Σε ένα δίκτυο 100% από σωλήνες PEX, η εγκατάσταση της θερμοστατικής κεφαλής Senso απαιτεί το κιτ μετατροπής 558 της COMAP.

 • Για πετσετοκρεμάστρες: η εγκατάσταση είναι η ίδια, με τα ειδικά θερμοστατικά σώματα 445 της σειράς Ε της COMAP και τα εξαρτήματα της σειράς 839.
Réseaux secondaires

Δευτερεύοντα δίκτυα

Στις μονοκατοικίες, το θέμα της εμφάνισης είναι σημαντικό όταν επιλέγουμε προϊόντα, ειδικά όταν τα δίκτυα είναι εμφανή.

Θερμαντικά σώματα

 • Τα δίκτυα που είναι εγκιβωτισμένα μέσα στην πλάκα δαπέδου μπορούν να κατασκευαστούν με τον προ-μονωμένο σωλήνα BetaPex της COMAP (Ø12) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα PexPress.
 • Τα εμφανή δίκτυα μπορούν να κατασκευαστούν με την προ-μονωμένη σωλήνα MultiSkin της COMAP (Ø14) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικές σωλήνες.
 • Οι συνδέσεις με τις θερμοστατικές βαλβίδες μπορούν να γίνουν με τα πρεσαριστά εξαρτήματα 835 της COMAP για σύστημα χαλκοσωλήνων.

Ύδρευση 

 • Τα δίκτυα που είναι εγκιβωτισμένα μέσα στην πλάκα δαπέδου μπορούν να κατασκευαστούν με την προ-μονωμένη σωλήνα BetaPex της COMAP (Ø12, 16 ή 20, ανάλογα με τη χρήση) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα PexPress.
 • Τα εμφανή δίκτυα μπορούν να κατασκευαστούν με την μονωμένη σωλήνα MultiSkin της COMAP (Ø16) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικές σωλήνες.
 • Το σύστημα μπορεί εύκολα να συνδεθεί με δίκτυα σωλήνων PEX με τους ειδικούς συνδέσμους της COMAP.
Traitement de la qualité de l'eau

Ποιότητα και επεξεργασία νερού

Το νερό, ένα μέσο μεταφοράς ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, καταναλώνεται και χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους. Η ποιότητά του πρέπει να είναι εξαιρετική. Η επεξεργασία του νερού διατηρεί τα δίκτυα σε καλή κατάσταση ενώ εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας νερό για οικιακή χρήση και κατανάλωση.

Η COMAP προσφέρει προϊόντα για την ποιότητα και την επεξεργασία του νερού κατάλληλα για μονοκατοικίες: αποσκληρυντές και συσκευές φυσικής προστασίας από τα άλατα, φίλτρα και μονάδες πολλαπλών λειτουργιών για την επεξεργασία του νερού.

Οι μονάδες πολλαπλών λειτουργιών ενδείκνυνται ιδιαίτερα για ανεξάρτητες κατοικίες.

Η KOMEO (link: https://www.comapwt.com/komeo/) δεν χρησιμοποιεί χημικά. Σε μια μονάδα  πραγματοποιεί πέντε λειτουργίες, που συνδυαστικά προστατεύουν το δίκτυο και παρέχουν υγιεινό νερό. Σταματά τη δημιουργία αλάτων, ουδετεροποιεί τα σωματίδια, βελτιώνει τη γεύση του νερού αφαιρώντας τη δυσάρεστη γεύση του χλωρίου, ελαττώνει τα βακτήρια και τα παρασιτοκτόνα και απολυμαίνει.

1Μέρη συστημάτων παραγωγής ενέργειας

Για τη σύνδεση μέσων παραγωγής ενέργειας σε δίκτυα και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και ασφάλειας του συστήματος.

Ανακαλύψτε

Μέρη συστημάτων παραγωγής ενέργειας

Τα μέσα παραγωγής ενέργειας σε μονοκατοικίες περιλαμβάνουν γενικά λειτουργίες υδραυλικών διανομών. Εδώ παρουσιάζουμε ένα σύστημα με δύο μέσα παραγωγής ενέργειας: ένα σύστημα κλιματισμού (αντλία θερμότητας monobloc) και έναν θερμαντήρα νερού με ξεχωριστή δεξαμενή νερού.

Αντλία θερμότητας

Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν και εναλλακτικές διατάξεις.

Εντοιχισμένος λέβητας αερίου

 • Το νερό μπορεί να τροφοδοτηθεί στο λέβητα και να διανεμηθεί στους συλλέκτες των δικτύων ζεστού νερού και θέρμανσης με τη χρήση του μονωμένου σωλήνα MultiSkin της COMAP (Ø26) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικές σωλήνες.
 • Οι συνδέσεις αερίου μπορούν να γίνουν με την σειρά των πρεσαριστών εξαρτημάτων COMAP SudoPress Gas (Ø22).

Επιδαπέδιος λέβητας με ενσωματωμένη δεξαμενή

 • Την εγκατάσταση συμπληρώνει ένα συγκρότημα από ομάδες αντλιών και συλλεκτών (σύμφωνα με τις λειτουργίες που γίνονται ανάντη) για τη διασφάλιση της διανομής στο δίκτυο.
 • Η τροφοδοσία του νερού στο λέβητα και η διανομή του στους συλλέκτες των δικτύων ζεστού νερού και θέρμανσης μπορεί να γίνει με τον μονωμένο σωλήνα MultiSkin της COMAP (Ø26) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικούς σωλήνες.
 • Εάν ο επιδαπέδιος λέβητας λειτουργεί με φυσικό αέριο, οι συνδέσεις μπορούν να γίνουν με τη σειρά των πρεσαριστών εξαρτημάτων COMAP SudoPress Gas (Ø22).

2Διασυνδέσεις (interfaces)

Για τη διανομή και το διαχωρισμό παροχών σε δίκτυα.

Ανακαλύψτε

Διασυνδέσεις (interfaces)

Τα πιο σύνθετα λειτουργικά εξαρτήματα γενικά περιλαμβάνονται ήδη στον εξοπλισμό του μέσου παραγωγής ενέργειας. Ανάλογα με το τύπο του θερμοπομπού (ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμαντικό σώμα), οι συλλέκτες που ελέγχουν την διανομή είναι είτε απλοί διαχωριστές ή συγκροτήματα ελέγχου.

Θερμαντικά σώματα

Ενδοδαπέδια θέρμανση χαμηλών θερμοκρασιών (LTUH)

Ύδρευση

3Εξισορρόπηση

Για τον έλεγχο της παροχής και τη διασφάλιση της βέλτιστης διανομής σε όλο το δίκτυο.

Ανακαλύψτε

Εξισορρόπηση

Σε ανεξάρτητες κατοικίες, πρέπει να γίνεται εξισορρόπηση στα συστήματα θέρμανσης.

 • Για θερμαντικά σώματα: μπορούν να τοποθετηθούν βαλβίδες 750 σε κάθε κλάδο του δικτύου και ένα εξάρτημα ελέγχου σε κάθε θερμαντικό σώμα. Μια σύνθετη εγκατάσταση, με περισσότερους από τέσσερις κλάδους, θα είναι πιο αποδοτική με βαλβίδες ελέγχου διαφορικής πίεσης Delta (DPCV).
 • Για ενδοδαπέδια θέρμανση: μπορεί να τοποθετηθεί μία βαλβίδα 750 σε κάθε διάταξη συλλέκτη.

4Ρύθμιση και εξαρτήματα για θερμοπομπούς

Για τη ρύθμιση της παροχής στο σύστημα και την επίτευξη της επιθυμητής ατμόσφαιρας σε κάθε δωμάτιο.

Ανακαλύψτε

Ρύθμιση και εξαρτήματα για θερμοπομπούς

Η επιλογή των θερμοπομπών και των εξαρτημάτων τους είναι εξαιρετικά σημαντική σε μονοκατοικίες. Οι ένοικοι επιθυμούν να μπορούν να διαχειρίζονται αυτόματα και απλά την κατανάλωση ενέργειας ενώ απολαμβάνουν την άνεση που επιθυμούν.

Ενδοδαπέδια θέρμανση χαμηλών θερμοκρασιών (LTUH)

 • Το ολοκληρωμένο σύστημα PLUS σας επιτρέπει να κατασκευάσετε όλη την εγκατάσταση LTUH.
 • Το σύστημα σπονδυλωτών συλλεκτών 9000TP λειτουργεί ως διασύνδεση - βλέπε (2) - καθώς και ως ελεγκτής θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο, με τη λειτουργία ασύρματου ελέγχου που διαθέτουν.
 • Εάν επίσης έχουν εγκατασταθεί θερμαντικά σώματα, το κιτ 9100 της COMAP επιτρέπει και στα δύο δίκτυα να είναι εύκολα διαχειρίσιμα σε διαφορετικές θερμοκρασίες (το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών λειτουργεί περίπου στους 38°, ενώ τα θερμαντικά σώματα περίπου στους 50°).

Θερμαντικά σώματα

Με τα τυποποιημένα, οριζόντιου τύπου θερμαντικά σώματα, το δίκτυο μπορεί να συναρμολογηθεί με  μονωμένη σωλήνα MultiSkin της COMAP και πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικούς σωλήνες.

Σε ένα δίκτυο 100% από σωλήνες PEX, η εγκατάσταση της θερμοστατικής κεφαλής Senso απαιτεί το κιτ μετατροπής 558 της COMAP.

 • Για πετσετοκρεμάστρες: η εγκατάσταση είναι η ίδια, με τα ειδικά θερμοστατικά σώματα 445 της σειράς Ε της COMAP και τα εξαρτήματα της σειράς 839.

5Δευτερεύοντα δίκτυα

Για την τροφοδοσία όλων των θερμοπομπών για θέρμανση και ύδρευση.

Ανακαλύψτε

Δευτερεύοντα δίκτυα

Στις μονοκατοικίες, το θέμα της εμφάνισης είναι σημαντικό όταν επιλέγουμε προϊόντα, ειδικά όταν τα δίκτυα είναι εμφανή.

Θερμαντικά σώματα

 • Τα δίκτυα που είναι εγκιβωτισμένα μέσα στην πλάκα δαπέδου μπορούν να κατασκευαστούν με τον προ-μονωμένο σωλήνα BetaPex της COMAP (Ø12) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα PexPress.
 • Τα εμφανή δίκτυα μπορούν να κατασκευαστούν με την προ-μονωμένη σωλήνα MultiSkin της COMAP (Ø14) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικές σωλήνες.
 • Οι συνδέσεις με τις θερμοστατικές βαλβίδες μπορούν να γίνουν με τα πρεσαριστά εξαρτήματα 835 της COMAP για σύστημα χαλκοσωλήνων.

Ύδρευση 

 • Τα δίκτυα που είναι εγκιβωτισμένα μέσα στην πλάκα δαπέδου μπορούν να κατασκευαστούν με την προ-μονωμένη σωλήνα BetaPex της COMAP (Ø12, 16 ή 20, ανάλογα με τη χρήση) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα PexPress.
 • Τα εμφανή δίκτυα μπορούν να κατασκευαστούν με την μονωμένη σωλήνα MultiSkin της COMAP (Ø16) και τα πρεσαριστά εξαρτήματα SkinPress για πολυστρωματικές σωλήνες.
 • Το σύστημα μπορεί εύκολα να συνδεθεί με δίκτυα σωλήνων PEX με τους ειδικούς συνδέσμους της COMAP.

6Ποιότητα και επεξεργασία νερού

Για τη μακροχρόνια προστασία του συστήματος και τη βέλτιστη ποιότητα νερού

Ανακαλύψτε

Ποιότητα και επεξεργασία νερού

Το νερό, ένα μέσο μεταφοράς ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, καταναλώνεται και χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους. Η ποιότητά του πρέπει να είναι εξαιρετική. Η επεξεργασία του νερού διατηρεί τα δίκτυα σε καλή κατάσταση ενώ εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας νερό για οικιακή χρήση και κατανάλωση.

Η COMAP προσφέρει προϊόντα για την ποιότητα και την επεξεργασία του νερού κατάλληλα για μονοκατοικίες: αποσκληρυντές και συσκευές φυσικής προστασίας από τα άλατα, φίλτρα και μονάδες πολλαπλών λειτουργιών για την επεξεργασία του νερού.

Οι μονάδες πολλαπλών λειτουργιών ενδείκνυνται ιδιαίτερα για ανεξάρτητες κατοικίες.

Η KOMEO (link: https://www.comapwt.com/komeo/) δεν χρησιμοποιεί χημικά. Σε μια μονάδα  πραγματοποιεί πέντε λειτουργίες, που συνδυαστικά προστατεύουν το δίκτυο και παρέχουν υγιεινό νερό. Σταματά τη δημιουργία αλάτων, ουδετεροποιεί τα σωματίδια, βελτιώνει τη γεύση του νερού αφαιρώντας τη δυσάρεστη γεύση του χλωρίου, ελαττώνει τα βακτήρια και τα παρασιτοκτόνα και απολυμαίνει.