Στατικές βαλβίδες ισοστάθμισης

Οι στατικές βαλβίδες ισοστάθμισης μπορούν να ρυθμίσουν την παροχή σε ένα σύστημα, δημιουργώντας πτώση πίεσης με ένα κλαπέτο ή καπάκι. Είναι επίσης γνωστές ως χειροκίνητες βαλβίδες ισοστάθμισης.

Παράλληλα, επιτρέπουν την μέτρηση της παροχής είτε έμμεσα (μετρώντας το ΔΡ γύρω από ένα στόμιο) ή άμεσα (με βαλβίδες Venturi).

Υπάρχουν δύο τύποι βαλβίδων:

 • Βαλβίδες μεταβλητού ανοίγματος: 750, 750B και Vario
 • Βαλβίδες σταθερού ανοίγματος: Venturi

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των στατικών βαλβίδων της COMAP

  Εγκατάσταση Ρύθμιση Λοιπά
750
 • Αμφίδρομη
 • Γρήγορη σύνδεση
 • Δεν απαιτούνται εργαλεία
 • Πολυκατευθυντική οθόνη
 • Συμβατή με συστήματα ύδρευσης (γαλλική πιστοποίηση)
750B
 • Δυνατότητα πλήρους απομόνωσης
 • Κλείδωμα ελεύθερης περιστροφής
 • Αριθμητικές ενδείξεις στο βολάν
 • Περιοριστής ταχύτητας
 • Μεγάλα μεγέθη
Vario
 • Αμφίδρομη
 • Συμπαγής
 • 99 θέσεις
 • Διατήρηση ρυθμίσεων μετά την απομόνωση
 • Απομόνωση με περιστροφή ενός τετάρτου
Venturi
 • Σε όλες τις θέσεις
 • Δεν απαιτείται ευθύς σωλήνας
 • Συμπαγής
 • 99 θέσεις
 • Μέγιστη ακρίβεια (ανοχή 3%)
 • Διατήρηση ρυθμίσεων μετά την απομόνωση
 • Απομόνωση με περιστροφή ενός τετάρτου
 • Ταυτόχρονη μέτρηση και ρύθμιση
 • Μέγιστος έλεγχος
 • Μεγάλα μεγέθη