Δυναμικές βαλβίδες ισοστάθμισης- PICV

Χαρακτηριστικά δυναμικής βαλβίδας ισοστάθμισης PICV

Οι δυναμικές ή αυτόματες βαλβίδες ισοστάθμισης επιτρέπουν  τη  διατήρηση σταθερής παροχής στο δίκτυο, ανεξάρτητα από την πίεση.

Ρυθμίζουν συνεχώς την πίεση μεταξύ τροφοδοσίας και επιστροφής.

Συστήνονται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η διακύμανση της πίεσης συμβαίνει συχνά στο δίκτυο, με σκοπό να περιοριστούν οι επιπτώσεις σε κάθε κλάδο.

Οι δυναμικές βαλβίδες ισοστάθμισης συνδυάζουν τις λειτουργίες της βαλβίδας ισοστάθμισης  και του περιοριστή παροχής.

Τα δυναμικά χαρακτηριστικά τους εγγυώνται την ανεξαρτησία της παροχής από τις διακυμάνσεις της πίεσης στο σύστημα.

Όταν χρησιμοποιούνται με μία ηλεκτροθερμική κεφαλή και ελεγκτή, η δυναμική βαλβίδα ισοστάθμισης επιτρέπει  λειτουργία on/off ή ελεγχόμενη ρύθμιση παροχής.

Πλεονεκτήματα δυναμικής βαλβίδας ισοστάθμισης PICV

Τα κύρια πλεονεκτήματα των δυναμικών βαλβίδων ισοστάθμισης

  Εγκατάσταση Ρύθμιση Λοιπά
Δυναμικές
 • Μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε στο δίκτυο
 • Δεν απαιτείται ευθύ τμήμα σωλήνα
 • Άμεση μέτρηση  παροχής
 • Μέγιστη ακρίβεια (ανοχή 3%)
 • Μέγιστη ισχύς
 • Αυτόματη εξισορρόπηση
 • Πλήρης έλεγχος παροχής

Εξαιρετική απόδοση

Αυτόματη εξισορρόπηση

 • Οι διακυμάνσεις πίεσης αντισταθμίζονται αυτόματα, έτσι ώστε να διατηρείται σταθερή παροχή.
 • Η χρήση μιας μονάδας Venturi επιτρέπει την άμεση μέτρηση της παροχής, χωρίς τη μεταβολή των ρυθμίσεων στο μετρητικό όργανο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Απλή εξισορρόπηση

 • Απλά ρυθμίστε τη βαλβίδα στην επιθυμητή παροχή και η εξισορρόπηση επιτυγχάνεται.
 • Πλήρης έλεγχος επί της παροχής.
 • Η βαλβίδα ασκεί το 100% της ισχύος σε όλο το εύρος λειτουργίας της.

Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος

 • Άμεση μέτρηση παροχής.
 • Πανεύκολη επιλογή.
 • Ευέλικτη εγκατάσταση.
 • Δεν απαιτείται ευθύγραμμο τμήμα σωλήνα. Συνδέεται απευθείας σε εύκαμπτο σωλήνα ή σε γωνιακό εξάρτημα.
 • Απλή αναγνώριση.
 • Χρωματική κωδικοποίηση.
 • Σύνδεση με ώθηση στα σημεία μέτρησης.
 • Πολύ μεγάλη σειρά προϊόντων (DN 15 – 50).

Εφαρμογές δυναμικής βαλβίδας ισοστάθμισης PICV

Οι δυναμικές βαλβίδες ισοστάθμισης είναι κατάλληλες για τις ακόλουθες εφαρμογές:

Μονάδες αερισμού
Στοιχεία κατοικιών