Εργαλεία πρεσαρίσματος

Outils de sertissage

Η COMAP προσφέρει τα εργαλεία που απαιτούνται για την εφαρμογή των προϊόντων της:

  • Εργαλεία βαθμονόμησης
  • Κοπτικά εργαλεία
  • Καμπτικά εργαλεία
  • Εργαλεία πρεσαρίσματος

Η σειρά εργαλείων πρεσαρίσματος αποτελείται από τα εξής προϊόντα:

  • Το αυτόματο εργαλείο πρεσαρίσματος ACO 102 που χρησιμοποιεί μια μητρική δαγκάνα, καθώς και σιαγώνες για τη σύσφιξη όλων των πρεσαριστών εξαρτημάτων της σειράς έως 28mm διάμετρο.

  • Το εργαλείο πρεσαρίσματος ACO 202 που χρησιμοποιεί δαγκάνες μονομπλόκ για τη σύσφιξη των εξαρτημάτων SkinPress έως 63mm διάμετρο και εξαρτήματα Xpress και SudoPress έως 54mm διάμετρο.

  • Το ACO 202XL χρησιμοποιεί τα ίδια παρελκόμενα με το ACO 202 αλλά μπορεί να πρεσάρει και μεγαλύτερες διαμέτρους: εξαρτήματα Xpress® έως 108mm διάμετρο.

  • Το εργαλείο πρεσαρίσματος ACO 301 που χρησιμοποιεί αλυσίδες (κολάρα) για να πρεσάρει τις μεγαλύτερες διαμέτρους.