Σωλήνα γαλβανισμένου χάλυβα

Χαρακτηριστικά σωλήνα γαλβανισμένου χάλυβα
  • Σειρά σωλήνων σε διαμέτρους από 12 ως 108 mm.
  • Οι σωλήνες αυτές είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα, με ή χωρίς στρώση πολυπροπυλενίου.
  • Το υλικό που χρησιμοποιείται για τις σωλήνες είναι χάλυβας εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα (ULC).
  • Οι σωλήνες είναι εφοδιασμένες με κόκκινες τάπες.
  • Ανοχές των σωλήνων γαλβανισμένου χάλυβα  σύμφωνα με το πρότυπο EN 10305-3.

Πλεονεκτήματα σωλήνων γαλβανισμένου χάλυβα

  • Αυτές οι σωλήνες κατασκευάζονται από ατσάλι ακριβείας με λεπτό τοίχωμα, κάτι που τις καθιστά πολύ ελαφριές.
  • Οι σωλήνες είναι κλειστές με έγχρωμα καπάκια για εύκολη ταυτοποίηση.
  • Τα καπάκια αποτρέπουν επίσης την είσοδο ακαθαρσιών.
  • Η στρώση ψευδαργύρου προστατεύει τις σωλήνες από εξωτερική διάβρωση.
  • Η στρώση λευκού πολυπροπυλενίου προστατεύει τις σωλήνες από εξωτερική διάβρωση και κραδασμούς. Αισθητικά, η επίστρωση αυτή καθιστά τη βαφή των σωλήνων ευκολότερη.

1 Έγχρωμα καπάκια
2 Μόνιμη σήμανση
3 Υψηλής ποιότητας ατσάλι

Εφαρμογές σωλήνων γαλβανισμένου χάλυβα

Οι σωλήνες γαλβανισμένου χάλυβα χρησιμοποιούνται κυρίως σε συστήματα θέρμανσης κλειστού κυκλώματος και κλιματισμού.

Ο γαλβανισμένος χάλυβας δεν ενδείκνυται για εφαρμογές πόσιμου νερού.

Οι σωλήνες από γαλβανισμένο χάλυβα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με τα εξαρτήματα XPress® της COMAP.