Γωνίες υδροληψίας για νερό χρήσης και θέρμανσης

Περιγραφή γωνιών υδροληψίας
  • Οι γωνίες υδροληψίας της COMAP κατασκευάζονται από συνθετικά υλικά για προστασία από διάβρωση, προστατεύοντας το περίβλημα και τη σύνδεση των σωλήνων.
  • Εάν χρειαστεί, οι γωνίες αυτές επιτρέπουν γρήγορη πρόσβαση στο σωλήνα και στο ρακόρ χωρίς ζημιές στον τοίχο.
  • Συνδέουν σωλήνες με εξαρτήματα θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

 

 

Πλεονεκτήματα ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

  • Οι γωνίες υδροληψίας έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τα περισσότερα πρεσαριστά συστήματα SkinPress, PexPress (σειρές 829, 839, 825 και 835).
  • Οι γωνίες υδροληψίας μπορούν να τροποποιηθούν εάν γίνουν αλλαγές σε όλη την εγκατάσταση: τα εξαρτήματα απλώς θα πρέπει να εγκατασταθούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να παραμένουν προσβάσιμα.
  • Οι γραμμές παραγωγής πρεσαριστών εξαρτημάτων και εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης της COMAP σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν με όλους τους τύπους συνδέσεων.

Εφαρμογές ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Οι γωνίες υδροληψίας της COMAP είναι κατάλληλες για όλες τις εγκαταστάσεις νερού χρήσης και θέρμανσης.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο  σε  νέες κατασκευές, όσο και σε ανακαινίσεις.