Σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα

Ανοξείδωτες σωλήνες - Χαρακτηριστικά
  • Μια σειρά σωλήνων με διαμέτρους από 15 ως 108 mm.
  • Οι σωλήνες είναι από χάλυβα AISI 316/EN 1.4401 για εφαρμογές νερού χρήσης.
  • Οι σωλήνες είναι από χάλυβα AISI 439/EN 1.4520 για βιομηχανικές εφαρμογές.
  • Οι ανοξείδωτες σωλήνες είναι εφοδιασμένες  με έγχρωμες τάπες (πράσινο ή μπλε: για εφαρμογές οικιακού / νερού βρύσης, μαύρο: για βιομηχανικές εφαρμογές).
  • Οι ανοχές των ανοξείδωτων σωλήνων θέτονται βάσει του προτύπου EN 10312.

Πλεονεκτήματα σωλήνων ανοξείδωτου χάλυβα

  • Οι σωλήνες αυτές κατασκευάζονται από χάλυβα ακριβείας με λεπτό τοίχωμα, κάτι που  διατηρεί το βάρος τους ελαφρύ.
  • Οι σωλήνες κλείνονται με έγχρωμες τάπες για εύκολη ταυτοποίηση.
  • Οι τάπες αποτρέπουν επίσης την είσοδο ακαθαρσιών.
  • Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι πολύ ανθεκτικός στη διάβρωση.

1 Έγχρωμα καπάκια
2 Μόνιμες σημάνσεις
3 Χάλυβας υψηλής ποιότητας

Εφαρμογές σωλήνων ανοξείδωτου χάλυβα

Η σειρά των σωλήνων ανοξείδωτου χάλυβα είναι κατάλληλη για συστήματα νερού χρήσης, θέρμανσης, κλιματισμού και ανάκτησης βρόχινου νερού.

Ο ανοξείδωτος χάλυβας 439 δεν είναι εγκεκριμένος για εφαρμογές πόσιμου νερού.

Οι σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με τα εξαρτήματα ανοξείδωτου χάλυβα XPress® or SudoPress® της COMAP.