Συστήματα με Tacker

Système avec isolant plan Tacker

Το σύστημα στήριξης με Tacker χρησιμοποιεί κλιπ για τη τοποθέτηση των σωλήνων επάνω στη μόνωση με ένα εκτυπωμένο φιλμ. Χάρη στα κλιπ, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις διαμέτρους σωλήνων. H σωλήνα μπορεί να τοποθετηθεί στην υπολογισμένη απόσταση με τη χρήση του εκτυπωμένου φιλμ για την τοποθέτηση. Το σύστημα με Tacker είναι ειδικότερα κατάλληλο για μεγάλους χώρους και δωμάτια με ακανόνιστο σχήμα. Οι πλάκες κόβονται εύκολα στο απαιτούμενο σχήμα. Τα πλαστικά κλιπ επιτρέπουν την γρήγορη συναρμολόγηση των σωλήνων, ειδικά εάν χρησιμοποιούνται με ένα ειδικά σχεδιασμένο συρραπτικό εργαλείο Tacker. Εάν χρησιμοποιείται μόνωση με έκχυση (PUR), μπορεί να παρασχεθεί ένα μη μονωμένο φιλμ με προ-εκτυπωμένο πλέγμα.

 

1. Δομικό σκυρόδεμα
2. Τσιμεντοκονία σφράγισης με αγωγούς εξυπηρέτησης
3. Προ-μονωμένη πλάκα Tacker ή μόνωση PUR + φιλμ με πλέγμα
4. Σωλήνες BioPex ή BetaSKIN 16 x 2 mm, 18 x 2 mm ή 20 x 2 mm
5. Κλιπ συρραφής
6. Μόνωση άκρων
7. Τελική τσιμεντοκονία (συμβατική ή ανυδρίτης)
8. Δάπεδο (ξύλινο, με πλακάκια, εποξειδικά κλπ.)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ TACKER

  • Τα Tacker μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις.
  • Τα κλιπ ειδικού προφίλ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλες τις διαμέτρους σωλήνων.
  • Οι σωλήνες μπορούν να τοποθετηθούν στις ακριβείς αποστάσεις που έχουν υπολογιστεί από το σχεδιαστικό τμήμα της COMAP.
  • Το φράγμα υγρασίας φέρει εκτυπωμένο πλέγμα, κάνοντας ευκολότερη τη σωστή τοποθέτηση των σωλήνων.