Συστήματα με ράγες στερέωσης σωλήνων

Système Rail

Οι ράγες είναι ένα απλό αλλά πολύ ευέλικτο και γρήγορο σύστημα, κατάλληλο για μεγάλη ποικιλία έργων και πολλαπλές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης τοίχων και των ανακαινίσεων.
Οι σωλήνες στερεώνονται σε προφίλ σχήματος U.  Με τον τρόπο αυτό τοποθετούνται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλους τους δυνατούς προσανατολισμούς, με την ράγα να διασφαλίζει ότι οι σωλήνες τοποθετούνται σε αποστάσεις 5, 10, 15 cm, κλπ. Η ράγα στην οποία στηρίζονται οι σωλήνες είναι στερεωμένη πάνω στο φράγμα υγρομόνωσης με αυτοκόλλητη ταινία, χωρίς κίνδυνο να της προκαλέσει ζημία. Η ράγα μπορεί να μικρύνει εκεί όπου είναι απαραίτητο και να τοποθετηθεί με διάφορους τρόπους, επιτρέποντας έτσι εύκολα οποιαδήποτε διάταξη σωληνώσεων.

 

1. Δομικό σκυρόδεμα
2. Τσιμεντοκονία σφράγισης με αγωγούς εξυπηρέτησης
3. Μόνωση με βάση τους κανονισμούς
4. Φράγμα υγρασίας ή μεμβράνη με πλέγμα
5. Ράγα στερέωσης
6. Σωλήνας BioPex ή MultiSKIN 16 x 2 mm, 18 x 2 mm ή 20 x 2 mm
7. Μόνωση άκρων
8. Τελική τσιμεντοκονία (συμβατική ή ανυδρίτης)
9. Δάπεδο (ξύλινο, με πλακάκια, εποξειδικό κλπ.)

Πλεονεκτήματα των συστημάτων με ράγες

  • Η απλότητα, η ευελιξία και η ταχύτητα των συστημάτων με ράγες ταιριάζουν σε ένα ευρύ φάσμα έργων και εφαρμογών, και ειδικότερα τη θέρμανση τοίχων και τις ανακαινίσεις.
  • Σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων εγκαθίστανται πάντοτε σε σταθερές αποστάσεις 5 cm και μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε κατεύθυνση.
  • Το φράγμα υγρασίας δεν πρόκειται ποτέ να υποστεί ζημία, καθώς η ράγα που στηρίζει την σωλήνα στερεώνεται με τη βοήθεια αυτοκόλλητης ταινίας.
  • Η ράγα τοποθετείται σε ελεύθερη διάταξη και στα απαιτούμενα μήκη, καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία κάθε μορφής σχεδίου.