Σύστημα με πλάκες ειδικής διαμόρφωσης Plus

Système avec isolant à plots Plus

Το σύστημα πλακών ειδικής διαμόρφωσης Plus είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης με κορυφαία θερμομόνωση. Η δομή των πλακών που τοποθετούνται στο δάπεδο, επιτρέπει την πολύ γρήγορη και αποτελεσματική τοποθέτηση των σωλήνων χωρίς τη χρήση εργαλείων. Η ελαφριά και αρθρωτής μορφής κατασκευή προσφέρει τη δυνατότητα διάστρωσης του σωλήνα σε αποστάσεις 5, 10, 15 εκατοστών κλπ. Το σύστημα αυτό είναι διαθέσιμο σε τρία πάχη. Ένα και μόνο άτομο είναι σε θέση να τοποθετήσει τις πλάκες, καθώς αυτές είναι ελαφριές και σε κατασκευασμένες σε βολικό και εύχρηστο μέγεθος. Το σύστημα είναι επίσης κατάλληλο για δάπεδα με λεπτό πάχος και για θερμαινόμενους τοίχους, τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε ανακαινίσεις.

1. Δομικό σκυρόδεμα
2. Τσιμεντοκονία σφράγισης με αγωγούς εξυπηρέτησης
3. Μόνωση με βάση τους κανονισμούς
4. Σύστημα πλακών με ή χωρίς μόνωση σύμφωνα με το σχέδιο
5. Σωλήνες BioPex ή BetaSKIN 16 x 2 mm
6. Μόνωση άκρων
7. Τελική τσιμεντοκονία (συμβατική ή ανυδρίτης)
8. Δάπεδο (ξύλινο, με πλακάκια, εποξειδικά κλπ.)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ PLUS BLOCK SYSTEMS

  • Το σύστημα είναι κατάλληλο για σχεδόν όλες τις περιπτώσεις.
  • Η μεμβράνη που σταθεροποιεί τις πλάκες είναι ένα κάλυμμα και η πλάκα είναι διαθέσιμο σε διάφορα πάχη με μόνωση πολυστυρενίου PS30 (αντέχει σε υψηλά, βραχυχρόνια φορτία και παρέχει καλή μόνωση).
  • Το φράγμα υγρασίας παρέχει καλή κάλυψη ανάμεσα στις πλάκες, έτσι ώστε να μην απαιτούν επιπλέον προστασία από την υγρασία και γι’ αυτό η τσιμεντοκονία μπορεί να πέσει απευθείας πάνω σε αυτές.
  • Οι πλάκες παρέχουν εξαιρετική θερμομόνωση και ηχομόνωση.
  • Μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα από ένα άτομο με ελάχιστη φύρα κοπών.