Βαλβίδες ασφαλείας

Soupape de sécurité NF avec manomètre integré

Οι βαλβίδες ασφαλείας προστατεύουν συστήματα ύδρευσης και θέρμανσης. Ρυθμίζουν την πίεση και επιτρέπουν στο υπερ-συμπιεσμένο υγρό να εκκενώνεται από το σύστημα όταν η πίεση πλησιάζει την προκαθορισμένη οριακή τιμή, διατηρώντας το συνολικό το δίκτυο σε καλή κατάσταση λειτουργίας και αποφεύγοντας οποιοδήποτε συμβάν.

Πλεονεκτήματα

 • Με ένα εύρος ρύθμισης στα 3 ή 7 bar, με καψύλιο σφραγίσματος.
 • 5 χρόνια εγγύηση.
 • Πιστοποίηση NF P 52001 για την σειρά των 3 bar.
 • Κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

Χαρακτηριστικά και εφαρμογές

Τα μοντέλα των 3 bar είναι σχεδιασμένα για να προστατεύουν τα συστήματα θέρμανσης και τα μοντέλα των 7 bar για να προστατεύουν τα συστήματα ύδρευσης.

Εφαρμογές Ύδρευση Θέρμανση
1/2" 3/4" 1/2" 3/4"
Πίεση, εργοστασιακή ρύθμιση:
Ισχύς:
Θερμιδική ισχύς:
Κατηγορία:
3 bar
3.6 bar
100 kW
2
3 bar
3.6 bar
139 kW
2
7 bar
8.4 bar
230 kW
-
7 bar
8.4 bar
275 kW
-

 

Μοντέλα 866 & 867 με ενσωματωμένο μανόμετρο
Σύνδεση: Θηλυκό/Θηλυκό, Αρσενικό/Θηλυκό
 • 1/2", 3/4"
 • Ονομαστική πίεση 3 bar
Μοντέλα 868 & 869
Σύνδεση: : Θηλυκό/Θηλυκό, Αρσενικό/Θηλυκό
 • 1/2", 3/4"
 • Ονομαστική πίεση 3 bar και 7 bar

 

Εγκατάσταση της μονάδας

Συστάσεις σύνδεσης

 • Η βαλβίδα ανακούφισης πρέπει να συνδεθεί κάθετα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μονάδα παραγωγής θερμότητας.
 • Πρέπει να είναι προσβάσιμη και ορατή.
 • Καμιά βαλβίδα δεν πρέπει να τοποθετείται ανάμεσα στη μονάδα παραγωγής θερμότητας και στη βαλβίδα ανακούφισης.
 • Ακολουθήστε την κατεύθυνση των βελών  →  η έξοδος είναι συνδεδεμένη στον αγωγό αποστράγγισης.
 • Οι σωλήνες εισόδου και αποστράγγισης δεν πρέπει να έχουν μικρότερη διάμετρο από την ονομαστική διάμετρο της βαλβίδας ασφαλείας.
 • Η εκτόνωση πρέπει να γίνεται σε ανοιχτό χώρο για την αποφυγή κινδύνου ατυχήματος.

Θέση σε λειτουργία

"Εξαναγκάστε" τη βαλβίδα να λειτουργήσει κατά την εκκίνηση του συστήματος.
Για να το πετύχετε αυτό:

 • Γυρίστε το κόκκινο κουμπί αριστερόστροφα.
 • Όταν το κουμπί ανασηκωθεί, η βαλβίδα είναι ανοικτή. Όταν το κουμπί κατέβει, η βαλβίδα είναι κλειστή.

Συντήρηση

 • Η βαλβίδα ανακούφισης πρέπει να τίθεται σε λειτουργία τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιείστε την ίδια μέθοδο όπως στην θέση σε λειτουργία του συστήματος, επαναλαμβάνοντας τη λειτουργία πολλές φορές.