Ρυθμιζόμενος αναμικτικός θερμοστάτης

Organe de sécurité regulateur reglable

Ο θερμοστάτης ζεστού νερού της COMAP είναι ένας κεντρικός θερμοστατικός διακόπτης  ρύθμισης θερμοκρασίας για διανομή ζεστού νερού χρήσης. Τοποθετείται μετά τη δεξαμενή νερού ή το μπόιλερ εάν η εσωτερική θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 60οC.

Χρησιμοποιείται για να παρέχει νερό σε δεδομένη θερμοκρασία από παροχή ζεστού ή κρύου νερού.

Πλεονεκτήματα

 • Εξοικονομεί ζεστό νερό.
 • Χρησιμοποιείται για να διαχωρίζει τη θερμοκρασία του αποθηκευμένου ζεστού νερού από εκείνο που διανέμεται.
 • Αυξάνει τον όγκο του διανεμόμενου ζεστού νερού.
 • Χαμηλή πτώση πίεσης που επιτρέπει υψηλές ταχύτητες ροής.
 • Εύκολη τοποθέτηση για αποφυγή σφάλματος.
 • Προστατεύεται από ακαθαρσίες μέσω βαλβίδας αντεπιστροφής.
 • Βολάν με κλείδωμα.
 • Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις θέσεις.
 • Εγκατάσταση με μακρά διάρκεια ζωής.

Εφαρμογές

 • Μέγιστη πίεση:   10 bar
 • Μέγιστη θερμοκρασία:  100°C
 • Θερμοκρασία εξόδου:  605: 40 έως 60° C· 605 S: 35°C έως 55°C
 • Μέγεθος:   3/4"

Σχέδιο προϊόντος

 1. Επινικελωμένο ορειχάλκινο σώμα
 2. Βαλβίδα Noryl με 20% ίνες υάλου
 3. Μονάδα θερμικού ελέγχου
 4. Ελατήριο ανοξείδωτου χάλυβα
 5. Ελατήριο αντιστάθμισης ανοξείδωτου χάλυβα
 6. Στέλεχος λειτουργίας από Noryl με 20% ίνες υάλου
 7. Κομβίο από ABS
 8. Βαλβίδες αντεπιστροφής από NF (μη-σιδηρούχο μέταλλο)
 9. O-ring κυκλικής διατομής
 10. Κεφαλή Noryl με 20% ίνες υάλου

Χρήσεις θερμοστάτη

 • Ο αναμικτικός θερμοστάτης παρέχει νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας παροχές ζεστού και κρύου νερού.
 • Για χρήση σε συστήματα με 16 ή λιγότερες εξόδους νερού λόγω συντελεστών ταυτοχρονισμού.
 • Σε μη-οικιακή χρήση, ο θερμοστάτης μπορεί να τροφοδοτήσει το μέγιστο 4 ντουζιέρες (για παράδειγμα, σε κοινόχρηστα ντους).
 • Συχνά είναι απαραίτητη η παράλληλη σύνδεση των αναμικτικών θερμοστατών ζεστού νερού προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και επιπλέον έξοδοι.

Συστάσεις για την εγκατάσταση

 • Η συνιστώμενη πίεση της παροχής νερού είναι μεταξύ 2 και 5 bar, με μέγιστη ταχύτητα ροής 1,5 m/s.
 • Ο αναμικτικός θερμοστάτης πρέπει να βρίσκεται αμέσως μετά to μπόιλερ.
 • Η πίεση του κρύου νερού θα πρέπει να είναι πάντοτε περίπου 0,2 bar μεγαλύτερη από την πίεση του ζεστού νερού.