Μειωτές πίεσης

Organe de sécurité reducteur de pression 5435

Οι μειωτές πίεσης λειτουργούν αυτόνομα, παρέχοντας μια συνεχή, κανονική ροή νερού προς  τη μονάδα.
Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών σε μεμονωμένες κατοικίες και συγκροτήματα.

Πλεονεκτήματα

 • Μια ολοκληρωμένη σειρά για μονοκατοικίες και οικιστικά συγκροτήματα.
 • Τα προϊόντα στις σειρές 'compact' και 'NF' είναι προ-ρυθμισμένα στα 3 bar.

Σειρά προϊόντων

Σειρά συμπαγών μειωτών πίεσης 'Compact'

5435/5436/5437 με 1/4" σύνδεση με μανόμετρο
Διαστάσεις: 1/2"· 3/4" με συνδέσεις θηλυκό/θηλυκό ή αρσενικό/αρσενικό· 3/4" με περιστροφικό περικόχλιο

 • Μέγιστη  πίεση:   10 bar
 • Μέγιστη θερμοκρασία:   90°C
 • Ελάχιστη ρύθμιση:   1,5 bar
 • Μέγιστη ρύθμιση:   6 bar
 • Εργοστασιακή προ-ρύθμιση:  3 bar

Σειρά μειωτών πίεσης 'NF'

5480/5481 με 1/4" σύνδεση με μανόμετρο
Διαστάσεις: 1/2"; 3/4" με συνδέσεις θηλυκό/θηλυκό ή αρσενικό/αρσενικό

 • Μέγιστη  πίεση:   25 bar
 • Ελάχιστη θερμοκρασία:  -10°C
 • Μέγιστη θερμοκρασία:   80°C
 • Ελάχιστη ρύθμιση:   1,5 bar
 • Μέγιστη ρύθμιση:   6 bar
 • Προ-ρύθμιση:    3 bar

Σειρά μειωτών πίεσης βαρέως τύπου 'Heavy duty' 

5485 και 5486 με 1/4" σύνδεση με μανόμετρο και για DN32 (1 1/4")
Συνδέσεις: θηλυκό/θηλυκό· αρσενικό/αρσενικό. Διαστάσεις: Θ/Θ 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 4"· Α/Α:  1/2", 3/4", 1"

 • Μέγιστη  πίεση:   25 bar
 • Ελάχιστη θερμοκρασία:  -10°C
 • Μέγιστη θερμοκρασία:   80°C
 • Ελάχιστη ρύθμιση:   1 bar
 • Μέγιστη ρύθμιση:   7 bar

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

 • Διατήρηση σταθερής  πίεσης.
 • Ρυθμιζόμενο.
 • Δεν απαιτεί συντήρηση.
 • Χωρίς κίνδυνο εμπλοκής → δεν επηρεάζεται από σχηματισμό αλάτων και ακαθαρσίες.
 • Υψηλός ρυθμός ροής με σταθερή πίεση εξόδου.
 • Χαμηλή πτώση πίεσης.
 • Δύο λειτουργίες: Μειωτής και ρυθμιστής πίεσης.
 • 5485: Είναι εφοδιασμένο με 2 πλευρικά καλύμματα για  μανόμετρο και αποστράγγιση.

Παρελκόμενα

  Φωτογραφίες Μοντέλα
Για μειωτές πίεσης ‘Heavy Duty’ Μανόμετρα
Για μειωτές πίεσης
συμπαγείς και NF
Μανόμετρα