Θερμοστατικός διακόπτης ενσωματωμένου βρόχου- κεντρικής παροχής FlexoSar

Λήψη

Θερμοστατικός διακόπτης ενσωματωμένου βρόχου- κεντρικής παροχής FlexoSar

Ο θερμοστατικός  διακόπτης κεντρικής παροχής 4 σε 1 προσαρμόζεται σε θερμαντικά σώματα ενσωματωμένου βρόχου που συνδέονται με δισωλήνιο σύστημα

Συνδέεται με χαλκοσωλήνες, σιδηροσωλήνες, ανοξειδωτο χάλυβα , σωλήνες ΡΕΧ καθώς και πολυστρωματικούς σωλήνες με κατάλληλα ρακόρ  3/4" Eurocone.

Πλεονεκτήματα του θερμοστατικού διακόπτη ενσωματωμένου βρόχου

  • Μετασχηματίζεται ( ίσιος-γωνιακός) χωρίς εργαλεία
  • Εγκατάσταση θερμοστατικής κεφαλής αριστερά ή δεξιά
  • Αντιστρέψιμη είσοδος- έξοδος νερού
  • Αυτόματη στεγανοποίηση
  • Ρυθμιζόμενο Kv για σωστή ρύθμιση της ροής στο θερμαντικό σώμα
  • Βέλτιστος σχεδιασμός και διακριτική εμφάνιση (ελάχιστα εμφανής κάτω από το θερμαντικό σώμα)

Εφαρμογές του διακόπτη FlexoSar

Οι διακόπτες FlexoSar χρησιμοποιούνται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

Θέρμανση
  • Μέγιστη πίεση: 10 bar
  • Μέγιστη διαφορική πίεση: 0.6 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία : 110° C σταθερή/130° C αιχμής