Διακόπτες τύπου Η μονοσωλήνιου

Χαρακτηριστικά διακοπτών μονοσωλήνιου

Διακόπτες τύπου Η μονοσωλήνιου για θερμαντικά σώματα ενσωματωμένου βρόγχου.

   
Διακόπτης τύπου Η μονοσωλήνιου, ίσιος 970.   Διακόπτης τύπου Η μονοσωλήνιου, γωνιακός 975E.   Διακόπτης τύπου Η μονοσωλήνιου, ίσιος 970A.

 

Πλεονεκτήματα διακοπτών μονοσωλήνιου

 • Εμφάνιση: Η τροφοδοσία και η επιστροφή του θερμαντικού σώματος συνδέονται στο διακόπτη.
 • Απομόνωση θερμαντικού σώματος.
 • 10ετής εγγύηση.

Τα δυνατά σημεία των διακοπτών τύπου Η μονοσωλήνιου (η μονάδα είναι διαθέσιμη για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα)

 • Περικόχλιο σύνδεσης για εύκολη εγκατάσταση.
 • Η κατεύθυνσή τους μπορεί να αλλάξει (ίσια και γωνιακή).
 • Για μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο σύστημα.
 • Αποστράγγιση και πλήρωση χωρίς  εργαλεία.

Εφαρμογές διακοπτών μονοσωλήνιου

Οι διακόπτες τύπου Η μονοσωλήνιου είναι κατάλληλοι για τις ακόλουθες εφαρμογές:

Θέρμανση

 

 • Μέγιστη πίεση    10 bar
 • Μέγιστη θερμοκρασία
  • 120° C   
  • 110° C παρατεταμένη/130° C αιχμής