Διακόπτες δισωλήνιου

Χαρακτηριστικά διακοπτών δισωλήνιου

Διακόπτες δισωλήνιου για σώματα με ενσωματωμένους διακόπτες.
Συνδέστε με σωλήνες  χαλκού, γαλβανισμένου χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, PEX ή πολυστρωματικές σε 3/4" ευροκώνους, με τη χρήση των κατάλληλων εξαρτημάτων σύσφιξης.

Διακόπτης δισωλήνιου με περιστρεφόμενη είσοδο U1 MΔιακόπτης δισωλήνιου με περιστρεφόμενη είσοδο U2. Διακόπτης δισωλήνιου ίσιος 960. Διακόπτης δισωλήνιου γωνιακός 965A.

 

Πλεονεκτήματα διακοπτών δισωλήνιου

 • Εμφάνιση: η τροφοδοσία και η επιστροφή σώματος συνδέονται πάνω στο διακόπτη.
 • Απομόνωση σώματος.
 • 10 χρόνια εγγύηση.

Τα δυνατά σημεία των διακοπτών της COMAP (διαθέσιμοι σε μονοσωλήνια ή δισωλήνια έκδοση)

 • Περικόχλιο σύνδεσης για εύκολη εγκατάσταση.
 • Μπορεί να αλλάξει η κατεύθυνση (ίσιος ή γωνιακός).
 • Για μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο σύστημα.
 • Αποστράγγιση και πλήρωση δικτύου χωρίς εργαλεία.

Εφαρμογές διακοπτών δισωλήνιου

Οι διακόπτες δισωλήνιου της COMAP είναι κατάλληλοι για τις ακόλουθες εφαρμογές:

Θέρμανση

 

 • Μέγιστη πίεση    10 bar
 • Μέγιστη διαφορική πίεση 0,6 bar
 • Μέγιστη θερμοκρασία
  • 120° C
  • 110° C παρατεταμένη/130° C αιχμής