Υδραυλικοί διακόπτες

Η COMAP προσφέρει μια μεγάλη γκάμα υδραυλικών διακοπτών. Απλουστεύουν την τροφοδοσία, την απομόνωση και τη ρύθμιση θερμαντικών σωμάτων με ενσωματωμένους διακόπτες.